Verdiepingsartikelen

Wie erft er als er geen testament is?

Successiewet | 5 minuten | 05-07-2023

Nadenken over het eigen overlijden is geen prettig onderwerp. Toch ontkomt u er niet aan. Als u niets vastlegt in een testament, geldt het z...

Wanneer is er sprake van een partner in de Successiewet?

Successiewet | 3 minuten | 08-06-2023

Wat de wet precies onder ‘partner’ verstaat, kan nog wel eens verschillen van belastingsoort tot belastingsoort. Terwijl u bijvoorbeeld bij...

Kind heeft altijd recht op legitieme portie erfenis

Successiewet | 3 minuten | 08-06-2023

Helaas komt het wel eens voor dat een ouder door een ruzie met een of meerdere kinderen hen onterfd. Maar dit wil dan nog niet zeggen dat de...

Wet excessief lenen en de gevolgen van het overlijden van de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 7 minuten | 08-06-2023

De Wet excessief lenen is op 1 januari jl. in werking getreden. Hierdoor wordt er op 31 december 2023 gekeken of u als dga met uw fiscaal pa...

Nu schenken levert belastingbesparing op

Successiewet | 5 minuten | 13-04-2023

Gaan de zaken goed met u, dan bouwt u mogelijk ook wat vermogen op. Het is dan verstandig om ook alvast na te denken over de toekomst. Hoe w...

Belasting besparen door bij leven te schenken

Successiewet | 6 minuten | 13-04-2023

Heeft u de afgelopen jaren vermogen opgebouwd, dan is het ook belangrijk dat u nadenkt over de overdracht aan volgende generaties. Als u daa...

Vermogensoverdracht bij overlijden

Successiewet | 6 minuten | 06-09-2022

Belastingtechnisch kan het interessant zijn om bij leven al een deel van het vermogen over te dragen naar de volgende generatie. Soms is dit...

Bijzondere aspecten van schenken zonder contanten

Successiewet | 7 minuten | 05-09-2022

Als u net als Dagobert Duck over een pakhuis vol met geld beschikt, is schenken in de uitvoering eenvoudig. Maar het kan zomaar zijn dat er...

Vermogensoverdracht bij leven: schenken

Successiewet | 12 minuten | 02-09-2022

De meest effectieve manier om voor uw erfgenamen erfbelasting te besparen, is om zo arm als een kerkrat te sterven. Toch zal geen enkele est...

Familiestatuut als basis voor bedrijfsopvolging

Familiebedrijven | 6 minuten | 28-06-2022

U wilt natuurlijk dat uw onderneming in goede handen achterblijft. Om dit te borgen, is het goed om alvast na te denken over wie het stokje...