Verdiepingsartikelen

Strategisch omgaan met vakantie en verlof

Vakantiedagen | 5 minuten | 03-05-2024

Veel werknemers willen graag tijdens de schoolvakanties weg, terwijl werkgevers hen in deze periodes soms niet kunnen missen. Daarbij kunnen...

Regels en voorschriften rond vakantieplanning

Vakantiedagen | 6 minuten | 12-03-2024

Ongeacht of het werk in uw organisatie in de zomermaanden op een lager pitje staat of dat de zomer juist garant staat voor piekdrukte, werkn...

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden | 7 minuten | 26-09-2023

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

De arbeidsongeschikte werknemer en de vakantiewetgeving

Vakantiedagen | 6 minuten | 26-06-2023

In de praktijk zorgt de samenloop van arbeidsongeschiktheid en vakantie van een werknemer regelmatig voor breinbrekers. Want hoe gaat u als...

Aandachtspunten als werknemers willen verlofsparen

Vakantiedagen | 6 minuten | 28-03-2023

Uw onderneming kan werknemers de mogelijkheid bieden om voor (extra) betaald verlof te sparen. Dit verlof kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken o...

Vijf voorbeelden van toepassing van een cafetariaregeling

Beloning | 5 minuten | 07-02-2023

Hoe werkt het flexibel belonen, oftewel de cafetariaregeling of individueel keuzebudget (IKB) precies in de praktijk? In dit artikel staan v...

Opname wettelijke vakantiedagen: wiens verantwoordelijkheid is het?

Vakantiedagen | 6 minuten | 27-01-2023

Als werkgever moet u werknemers stimuleren om vakantiedagen op te nemen. Maar hoever strekt die inspanningsverplichting nu eigenlijk? Wat wo...

Het aankopen en verkopen van vakantiedagen

Vakantiedagen | 5 minuten | 08-06-2021

Alle werknemers in de organisatie hebben dezelfde rechten op vakantie. De ene werknemer houdt daarvan vakantiedagen over, terwijl de ander m...

Wegwijs in de budgetkeuze

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 05-11-2020

Als salarisprofessional weet u natuurlijk precies hoe u de besteding van een persoonlijk keuzebudget door werknemers moet afhandelen voor de...

Veelgestelde vragen over de vakantieregels

Vakantiedagen | 5 minuten | 31-07-2019

U zult regelmatig tegen vraagstukken aanlopen over de vakantieregels. Denk aan het wel of niet kunnen opnemen van vakantie, wat te doen bij...