Verdiepingsartikelen

OR & goed doordacht ziekteverzuimbeleid

Verzuim | 6 minuten | 09-12-2022

Uitval van werknemers vanwege arbeidsongeschiktheid is een actueel onderwerp. Niet alleen vanwege Covid-19-gerelateerde klachten, maar ook v...

Ontslag wegens frequent verzuim is in de praktijk een hele opgave

Ontslag | 6 minuten | 04-11-2022

Iedere werknemer is weleens ziek. Vervelend, maar vaak is verzuim tijdelijk en kan de werknemer weer snel aan de slag. Soms duurt de afwezig...

Geen premiekorting meer bij collectieve zorgverzekering

Verzuim | 4 minuten | 24-08-2022

Veel werkgevers bieden het aan werknemers aan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde: de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zor...

Weet hoe het eigenrisicodragerschap werkt

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 5 minuten | 15-07-2022

Werknemers die arbeidsongeschikt worden, hebben recht op een uitkering. Uw bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij dit arbeidsongesc...

Werknemers met financiële problemen ondersteunen

Werknemer met schulden | 5 minuten | 23-06-2022

Zeker nu door de oorlog in Oekraïne de energiekosten enorm zijn toegenomen, hebben veel werknemers moeite om het hoofd financieel boven wate...

Wat kan arboprofessional adviseren bij een verslaafde werknemer?

Verzuim | 4 minuten | 31-08-2021

Het is een zware opgave voor uw werkgever: een werknemer die smacht naar drank of drugs of zelfs verslaafd is. Niet alleen de goede naam van...

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim | 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

De aandachtspunten bij de verzuim-ontzorgverzekering

Verzekeringen | 4 minuten | 04-10-2019

Per 1 januari 2020 hebben verzekeraars een nieuwe verzuimverzekering op de markt gebracht; de zogenoemde verzuim-ontzorgverzekering. Als arb...

Handreiking voor de BHV bij brandveiligheid

Verzuim | 5 minuten | 29-07-2019

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een belangrijke rol bij het omgaan met brandrisico’s en bij het bestrijden van een beginnende brand....

Wat te doen bij een ziekmelding na een arbeidsconflict?

Verzuim | 5 minuten | 17-04-2019

Als een werknemer zich ziek meldt na een arbeidsconflict, is het soms lastig in te schatten of de werknemer echt ziek is of dat er iets ande...