Verdiepingsartikelen

Evidence based HR: gouden standaard voor effectief HR-beleid

Strategische personeelsplanning (SPP) | 6 minuten | 05-04-2024

Als HR-professional kunt u een cruciale rol spelen binnen de organisatie. U heeft de sleutel in handen om werknemers optimaal te laten funct...

Organisatiecultuur heeft invloed op verzuim

Verzuim | 3 minuten | 27-03-2024

In de tweede helft van 2023 zette het verzuimcijfer in Nederland een daling in. Het blijft echter hoog en dus een punt van aandacht. Verzuim...

Grip op ziekmeldingen houden met een goed verzuimbeleid

Verzuim | 5 minuten | 21-03-2024

Een goed verzuimbeleid helpt bij de aanpak en preventie van verzuim. In het verzuimbeleid staat wat uw organisatie doet om ziekteverzuim te...

De achtergronden van complex ziekteverzuim

Verzuim | 5 minuten | 19-12-2023

Soms duurt ziekteverzuim héél lang. Ook blijft het soms erg onduidelijk wat nu de verzuimoorzaak is. Bij diverse verzuimgevallen komt voor e...

Herziening van de SER-richtlijn voor de werk-privébalans

Balans werk-privé | 6 minuten | 04-12-2023

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Daardoor lopen ze risico om overbelast t...

De relatie tussen veerkracht, vitaliteit en verzuim op de werkvloer

Duurzame inzetbaarheid | 6 minuten | 06-09-2023

Veerkracht, vitaliteit en verzuim zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar reikte het verzuimcijf...

Het gesprek aangaan met werknemers met psychische problemen

Burn-out | 6 minuten | 15-08-2023

Maar liefst 43% van de Nederlanders krijgt op enig moment te maken met psychische gezondheidsklachten. Werk is daarbij niet alleen één van d...

Verzuimgegevens verwerken tot verzuimanalyse

Verzuim | 4 minuten | 21-06-2023

Door het registreren van verzuimgegevens kunt u iets zeggen over het verzuimpercentage in uw organisatie. Maar aan cijfers alleen heeft u ni...

Waarop moet een werkgever letten bij een verzuimverzekering?

Verzuim | 6 minuten | 11-05-2023

Een werkgever kan zich met een verzuimverzekering verzekeren voor de kosten van zieke werknemers. Deze kosten kunnen bij langdurige ziekte h...

OR & goed doordacht ziekteverzuimbeleid

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 09-12-2022

Uitval van werknemers vanwege arbeidsongeschiktheid is een actueel onderwerp. Niet alleen vanwege Covid-19-gerelateerde klachten, maar ook v...