Verdiepingsartikelen

Gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen aan werknemers

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 01-03-2024

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn niet alleen belangrijk voor de werknemers en de organisatie, maar ook gewoon een verplichting...

Hoe werkt het ook alweer met de tbs-regeling?

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 08-02-2024

Stelt u als dga vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-re...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 31-01-2024

Als werknemers in een auto van de zaak rijden, kan de onderneming de meeste kosten rond die auto op grond van de werkkostenregeling onbelast...

OR & de werking van de werkkostenregeling

OR en financiële zaken | 5 minuten | 19-01-2024

Uw bestuurder kan uw achterban op allerlei gebieden faciliteren om het werk goed en op een gezonde manier uit te kunnen voeren. Via de werkk...

Wat zijn eindheffingen en hoe gaat u ermee om?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 11-01-2024

Traditioneel wordt loonbelasting geheven door inhouding op het loon van de werknemer. Sinds 1997 vindt de heffing van loonbelasting ook plaa...

Hoe werkt de gebruikelijkheidstoets van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 05-01-2024

Onder de werkkostenregeling moet u bepalen welk loon voor werknemers uw onderneming ten laste van de vrije ruimte brengt door het als eindhe...

Hoe werkt het noodzakelijkheidscriterium van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 18-12-2023

De werkgever kan zijn werknemers de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk onbelast vergoeden, verstrekken of ter besc...

Reiskostenvergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer

Reiskosten | 5 minuten | 30-11-2023

Veel werknemers maken voor hun reis naar het werk of andere zakelijke ritten gebruik van het openbaar vervoer. Een werkgever kan ervoor kiez...

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 30-11-2023

Voor een netto extraatje voor werknemers wordt meestal de vrije ruimte gebruikt. Het loonbestanddeel wordt dan door aanwijzing als eindheffi...

Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 08-11-2023

Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voeta...