Verdiepingsartikelen

Huisvesting in de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 03-06-2022

Soms is het nodig of wenselijk dat een werknemer op of in de buurt van het werk woonruimte heeft. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Bijvo...

OR & de werking van de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 31-05-2022

Uw bestuurder kan uw achterban op allerlei gebieden faciliteren om het werk goed en op een gezonde manier uit te kunnen voeren. Via de werkk...

De werkkostenregeling in internationale situaties

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 26-04-2022

In de huidige tijd van vervaagde grenzen is de kans groot dat ook uw onderneming voor werknemers (weleens) met internationale situaties te m...

Verschillende aspecten van de onbelaste thuiswerkvergoeding

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 01-03-2022

Dankzij de per 2022 ingevoerde gerichte vrijstelling kan uw onderneming werknemers een onbelaste vergoeding geven voor hun thuiswerkkosten....

Vragen over de fiscale mogelijkheden van de leasefiets

Fiets van de zaak | 5 minuten | 24-02-2022

De leasefiets kan een prima alternatief zijn voor werknemers die met de auto, hun eigen stalen ros of het openbaar vervoer naar het werk kom...

Reiskostenvergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer

Reiskosten | 5 minuten | 16-02-2022

Veel werknemers maken voor hun reis naar het werk of andere zakelijke ritten gebruik van het openbaar vervoer. Een werkgever kan ervoor kiez...

De 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

30%-regeling | 4 minuten | 08-02-2022

De 30%-regeling is een praktische manier om de extra kosten die werknemers in het buitenland maken, forfaitair te vergoeden. De regeling wor...

Vaste reiskostenvergoeding en aanpassing van de 128-dagenregeling

Reiskosten | 5 minuten | 31-01-2022

Het geven van een vaste reiskostenvergoeding is vanuit praktisch oogpunt interessant als uw werknemers vaak dezelfde reiskosten maken voor w...

Wanneer mag of moet de werkgever eindheffing toepassen?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 27-12-2021

De normale gang van zaken is dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van werknemers, en dit vervolgens – samen...

Per 2022 een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 27-12-2021

Tijdens de coronapandemie werken veel werknemers thuis en de verwachting is dat dit voor een groot deel ook zo blijft na de versoepeling van...