Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten concernregeling voor berekening eindheffing wkr

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 01-02-2023

Elke werkgever moet jaarlijks nagaan of hij de beschikbare vrije ruimte overschrijdt en zo ja, de bijbehorende eindheffing betalen. Deze afr...

Hoe werkt het ook alweer met de tbs-regeling?

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 31-01-2023

Stelt u als dga vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-re...

Behaal voordeel met tips voor besparing op kosten rond werknemers

Loonadministratie | 6 minuten | 26-01-2023

Een financiële crisis kan een flinke wissel trekken op de gezondheid van uw organisatie. Maar ook in normale omstandigheden kan het geen kwa...

Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban

Arbeidsrecht | 6 minuten | 17-01-2023

Het jaar 2023 is gestart. Een goed moment om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daarbij behorende relevante wijzigingen en ontwik...

De werkkostenregeling in internationale situaties

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 03-01-2023

In de huidige tijd van vervaagde grenzen is de kans groot dat ook uw onderneming voor werknemers (weleens) met internationale situaties te m...

De thuiswerkvergoeding verwerken in de winst

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 03-01-2023

Bij de gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten gaat het natuurlijk om een vergoeding voor de loonheffingen maar als ond...

De verschillende normbedragen in de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 6 minuten | 02-01-2023

De Belastingdienst heeft voor bepaalde vormen van loon in natura van tevoren vastgesteld met welke bedragen u moet rekenen bij de verstrekki...

Huisvesting in de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 02-01-2023

Soms is het nodig of wenselijk dat een werknemer op of in de buurt van het werk woonruimte heeft. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Bijvo...

Reiskostenvergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer

Reiskosten | 5 minuten | 14-12-2022

Veel werknemers maken voor hun reis naar het werk of andere zakelijke ritten gebruik van het openbaar vervoer. Een werkgever kan ervoor kiez...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 14-12-2022

Als werknemers in een auto van de zaak rijden, kan de onderneming de meeste kosten rond die auto op grond van de werkkostenregeling onbelast...