Verdiepingsartikelen

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 03-12-2019

Sinds de invoering van de WKR lijken extra beloningen aan werknemers hoe langer hoe vaker in de vrije ruimte terecht te komen. De algemene t...

Vier wijzigingen voor de werkkostenregeling per 2020

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 04-10-2019

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet via het Belastingplan 2020 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) gepresenteerd....

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 17-09-2019

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onde...

De concernregeling aan de hand van 4 steekwoorden

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 16-08-2019

Bij overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling betalen ondernemingen 80% eindheffing over het meerdere. Die afrekening moe...

Aanwijzen als eindheffingsloon binnen de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 16-08-2019

Het lijkt alsof er sinds de komst van de werkkostenregeling een nieuwe manier van fiscaal handelen is geïntroduceerd: het zogenoemde aanwijz...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 13-08-2019

In dit verdiepingsartikel vindt u een overzicht van alle kosten rond een auto van de zaak die u op grond van de werkkostenregeling onbelast...

Hoe werkt het noodzakelijkheidscriterium van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 07-08-2019

De werkgever kan zijn werknemers de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk onbelast vergoeden, verstrekken of ter besc...

Hoe werkt de gebruikelijkheidstoets van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 07-08-2019

Onder de werkkostenregeling (WKR) moet de werkgever bepalen welk loon hij ten laste van de vrije ruimte brengt door het als eindheffingsloon...

De rol van de diverse afdelingen bij de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 07-08-2019

Bij de correcte toepassing van de werkkostenregeling (WKR) komt aardig wat kijken. Iedereen binnen de onderneming heeft daar zo’n zijn eigen...

Voordelen en nadelen van een cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 02-08-2019

Dat een cafetariaregeling voor werknemers aantrekkelijk is, is natuurlijk duidelijk. Zij kunnen hierdoor hun arbeidsvoorwaarden beter afstem...