Verdiepingsartikelen

Werknemers compenseren voor de hoge inflatie

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 02-11-2022

Werknemers ondervinden steeds meer hinder van de aanhoudend hoge inflatie. Vanwege deze inflatie, maar ook vanwege de arbeidsmarktkrapte, zu...

Werk aan de winkel rondom uw vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 31-10-2022

Na de coronapandemie is de feitelijke werksituatie van de meeste werknemers anders dan voor de pandemie. Werknemers werken meer thuis en kla...

Vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen bij hybride werken

Werkkostenregeling (WKR) | 6 minuten | 08-09-2022

De verschuiving naar flexibel werken was al ingezet, maar corona heeft de trend een flinke impuls gegeven. Hybride werken is in veel organis...

Aandachtspunten bij het aanwijzen als eindheffingsloon

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 26-08-2022

Om gebruik te maken van het fiscale voordeel dat de vrije ruimte uw onderneming biedt, zult u de loonbestanddelen die u in onbelast loon voo...

Echtgenoot moet meetekenen bij ingrijpende financiële besluiten

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 12-07-2022

Dat ondernemers risico’s nemen, hoort bij het ondernemerschap. Maar dat zij door roekeloze geldsmijterij ook hun gezin in de financiële mala...

Huisvesting in de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 03-06-2022

Soms is het nodig of wenselijk dat een werknemer op of in de buurt van het werk woonruimte heeft. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Bijvo...

OR & de werking van de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 31-05-2022

Uw bestuurder kan uw achterban op allerlei gebieden faciliteren om het werk goed en op een gezonde manier uit te kunnen voeren. Via de werkk...

De werkkostenregeling in internationale situaties

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 26-04-2022

In de huidige tijd van vervaagde grenzen is de kans groot dat ook uw onderneming voor werknemers (weleens) met internationale situaties te m...

Verschillende aspecten van de onbelaste thuiswerkvergoeding

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 01-03-2022

Dankzij de per 2022 ingevoerde gerichte vrijstelling kan uw onderneming werknemers een onbelaste vergoeding geven voor hun thuiswerkkosten....

Vragen over de fiscale mogelijkheden van de leasefiets

Fiets van de zaak | 5 minuten | 24-02-2022

De leasefiets kan een prima alternatief zijn voor werknemers die met de auto, hun eigen stalen ros of het openbaar vervoer naar het werk kom...