Verdiepingsartikelen

Het belang van helder beleid over het vergoeden van kosten

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 03-04-2019

U kunt ervoor kiezen de kosten van werknemers te vergoeden op declaratiebasis of via een vaste vergoeding. Vergoeden op declaratiebasis kan...

De redelijkheidstoets voor de nihilwaarderingen

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 20-03-2019

De werkkostenregeling kent 3 toetsen. De gebruikelijkheidstoets is de bekendste. Deze toets wordt toegepast voor vergoedingen en verstrekkin...

Hoe zit het fiscaal met uitruilen, cafetariasystemen en loon à la carte?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 18-03-2019

Het cafetariasysteem is een manier van belonen die u ook onder de werkkostenregeling nog steeds goed kunt toepassen. Hier vindt u meer over...