Verdiepingsartikelen

Stichting PAWW regelt derde jaar uitkering na WW of WGA

Werkloosheidswet (WW) | 4 minuten | 17-11-2023

Sinds 2016 bestaat de Stichting private aanvulling WW & WGA (PAWW) om te voorzien in een vraag naar aanvullend inkomen na WW en WGA. Daar wa...

Hoe werkt een uitkering op grond van de Werkloosheidswet?

Werkloosheidswet (WW) | 7 minuten | 25-07-2023

De werknemersverzekering van de Werkloosheidswet beschermt werknemers die onvrijwillig zonder werk komen te zitten. In zulke gevallen betaal...

De correcte gedifferentieerde WW-premie toepassen

Werkloosheidswet (WW) | 6 minuten | 11-05-2023

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is uw onderneming tegenwoordig een gedifferentieerde premie verschuldigd voor de Werkloosheidswet....

Aandachtspunten bij ingaan 30%-herzieningssituatie WW-premie

Sociale verzekeringen | 6 minuten | 06-12-2022

Na inwerkingtreding van de premiedifferentiatie WW per 2020 is één van de bijbehorende herzieningssituaties buiten spel gezet vanwege de cor...

Deeltijdontslag: behoud kennis en ervaring

Ontslag | 4 minuten | 01-01-2021

Veel organisaties hebben het moeilijk als gevolg van de coronacrisis, de energiecrisis en de krappe arbeidsmarkt. Om het hoofd boven water t...

Werknemersverzekeringen en de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 5 minuten | 08-09-2020

In principe zijn alle werknemers in Nederland verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als dga bent u echter werknemer en werkgever tegeli...

WAB onder de loep na woelig eerste half jaar

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 5 minuten | 27-07-2020

De Wet werk en zekerheid (WWZ) werd in 2015 in zo’n rap tempo ingevoerd, dat later herstelwetgeving noodzakelijk bleek te zijn. Het ging daa...

Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

Loonadministratie | 4 minuten | 22-05-2020

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik make...

De jaarurennorm en de WW-premie: zo verhouden ze zich tot elkaar

Werkloosheidswet (WW) | 5 minuten | 28-04-2020

Jaarurennormen kunnen uw organisatie een hoop flexibiliteit opleveren, terwijl werknemers er geen financiële zekerheid voor hoeven in te lev...

Hoe werkt de WW-uitkering bij onwerkbaar weer?

Werkloosheidswet (WW) | 6 minuten | 04-02-2020

De regels voor strenge vorst, flinke wateroverlast en ander zogenoemd onwerkbaar weer zijn per 1 januari 2020 aangepast. Dat kan voor uw org...