Verdiepingsartikelen

Aandacht voor vormgeving en presentatie van het OR-jaarverslag

Werkwijze OR | 6 minuten | 16-02-2024

Bij het opstellen van uw OR-jaarverslag is de inhoud uiteraard van groot belang, maar het oog wil ook wat. U moet er met de vormgeving dus o...

Aandacht voor inhoud en opbouw van het OR-jaarverslag

Werkwijze OR | 5 minuten | 12-02-2024

Uw OR maakt van elke vergadering een verslag. Dat doet hij niet alleen voor zichzelf, maar het is ook verplicht volgens de Wet op de onderne...

Criteria bij het bepalen van de medezeggenschapsstructuur

Werkwijze OR | 5 minuten | 19-01-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft richtlijnen voor de manier waarop de medezeggenschap in organisaties vorm kan krijgen. Dat kan so...

Problemen bij samenwerking analyseren met driehoekmodel

Werkwijze OR | 6 minuten | 13-10-2023

Een goede samenwerking met partijen binnen uw organisatie zoals uw bestuurder, de HR-afdeling en de arboprofessional komt uw OR-werk ten goe...

Wat kan de OR met ChatGTP?

Werkwijze OR | 5 minuten | 12-10-2023

ChatGPT verovert stormenderwijs de werkvloer. Voor uw OR is het zaak om met uw bestuurder te bespreken of hij plannen heeft om deze vorm van...

OR-advies over de benoeming van een nieuwe bestuurder

Werkwijze OR | 6 minuten | 12-09-2023

Bij het benoemen van een nieuwe bestuurder, ook als dat een interim-bestuurder betreft, is het adviesrecht van artikel 30 WOR van toepassing...

De invloed van de werkgever op de keuze van een OR-adviseur

Werkwijze OR | 6 minuten | 10-08-2023

Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR het recht om één of meer externe deskundigen in te huren om u te adviseren i...

Medezeggenschap in ingewikkelde internationale concernrelaties

Werkwijze OR | 7 minuten | 18-07-2023

Als u de Wet op de ondernemingsraden (WOR) erop naslaat, lijken het adviesrecht en het instemmingsrecht zo ingewikkeld niet. Uw bestuurder h...

De rol van het dagelijks bestuur van de OR in de praktijk

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-06-2023

Het dagelijks bestuur (DB) geeft leiding aan de OR als team. Die aansturing heeft meer omhanden dan het voorzitten van de vergaderingen. Zo...

Vier concrete aanbevelingen voor hoge opkomst bij OR-verkiezingen

OR-verkiezingen | 6 minuten | 09-05-2023

De periode rond de OR-verkiezingen is altijd een spannende tijd. Hoe groter de opkomst tijdens de OR-verkiezingen is, hoe liever. Een grote...