Verdiepingsartikelen

OR kan de frequentie en kwaliteit van het werkoverleg beïnvloeden

Werkwijze OR | 6 minuten | 10-02-2022

De resultaten van uw organisatie zijn afhankelijk van de inzet en onderlinge samenwerking van de werknemers. Om tot een goede samenwerking t...

Machtsmiddelen van uw ondernemingsraad

Werkwijze OR | 6 minuten | 15-12-2021

Welke wegen staan er open voor uw OR als de belangrijke besluiten van uw bestuurder niet uitpakken zoals uw OR dat wil? De Wet op de onderne...

In vier stappen meer jongeren bereiken en betrekken bij uw OR-werk

Werkwijze OR | 4 minuten | 01-11-2021

Jongeren zijn de toekomst. Ze kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak meedenken. Uw organisatie kan ve...

Kengetallen kunnen een schat aan informatie bieden

Werkwijze OR | 5 minuten | 21-10-2021

Cijfers vertellen u hoe uw organisatie ervoor staat als u ze kunt vergelijken met cijfers van voorgaande periodes. Met kengetallen kunt u st...

Scrummen als OR

Werkwijze OR | 12 minuten | 18-10-2021

Kiest uw organisatie ervoor om agile te werken – volledig of alleen op bepaalde thema’s – dan merkt uw OR daar altijd wel iets van. De manie...

Geheimhouding is een bijzonder aspect van het OR-lidmaatschap

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-09-2021

Uw bestuurder kan uw OR geheimhouding opleggen. Dat heeft als voordeel dat uw OR vroegtijdig is geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen...

Uw OR-archief zorgvuldig opbouwen en bijhouden

Werkwijze OR | 4 minuten | 31-05-2021

Wat heeft uw OR drie jaar geleden ook alweer met uw bestuurder afgesproken? Tot wanneer geldt die afspraak? De antwoorden op zulke vragen zi...

Bekijk kritisch of uw OR-reglement nog wel de juiste keuzes bevat

Werkwijze OR | 4 minuten | 11-12-2020

Het OR-reglement waarover uw OR beschikt is ooit begonnen als een zogenaamd voorlopig reglement op basis waarvan de eerste OR-verkiezingen z...

Vergadermomenten voor de ondernemingsraad (OR)

Werkwijze OR | 4 minuten | 19-11-2020

Het werk van de ondernemingsraad bestaat voor een flink deel uit overleggen. Onderling, met de bestuurder, maar ook andere partijen zijn bel...

Zorg ervoor dat uw achterban de nieuwsbrief ook daadwerkelijk leest

Werkwijze OR | 4 minuten | 13-11-2020

Een nieuwsbrief is erg geschikt om uw achterban in één klap te informeren over de wat uw OR bereikt heeft en wat er nog op het programma sta...