Verdiepingsartikelen

Artikel 17, 18 en 22 WOR: Welke ondersteuning moet de werkgever de OR-leden geven?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 03-08-2020

De leuze ‘OR-werk is ook werk’ bedoelt te zeggen dat het verrichten van medezeggenschapswerk volstrekt vergelijkbaar moet zijn met het vervu...

Artikel 15 en 23 c WOR: Regels en voordelen van commissies voor uw ondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 03-08-2020

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt ondernemingsraden in staat te werken met één of meer door de raad zelf in te stellen commissies....

Artikel 12 en 13 WOR: Wat zegt de wet over het lidmaatschap van een ondernemingsraad?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 03-08-2020

Het is algemeen bekend dat werknemers zich eerst kandidaat moeten stellen en door de werknemers moet worden gekozen om toe te kunnen treden...

Artikel 1 WOR: Onderneming, ondernemer, uw bestuurder en werkzame personen

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 30-07-2020

Zoals voor de meeste wetten geldt, gaat ook artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) over de begrippen die in deze wet een belangr...

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht | 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad | 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

OR-leden genieten wettelijke bescherming tegen benadeling

Ondernemingsraad | 5 minuten | 10-06-2020

Als OR-lid stelt u zich onderzoekend en kritisch op. Dat is wat de wetgever en uw achterban van u verwachten. Maar daarmee steekt u ook uw n...

Uw OR heeft de nodige rechten en bevoegdheden bij een fusie

Ondernemingsraad | 5 minuten | 09-06-2020

Door de coronacrisis lijdt een deel van de organisaties grote omzetverliezen. Dit kan leiden tot fusies. Kopers kunnen deze organisaties re...

Goede scholing belangrijk voor goed functioneren OR

OR-scholing | 6 minuten | 09-06-2020

De ondernemingsraad praat mee over het beleid van de onderneming en de te nemen besluiten. Dat lijkt misschien eenvoudig werk, waarvoor een...