Verdiepingsartikelen

OR kan bijdragen aan oplossing personeelstekort

Werving en selectie | 5 minuten | 14-10-2022

In Nederland is sprake van een enorm personeelstekort. Grote kans dat er in uw organisatie ook vacatures moeilijk te vervullen zijn. Als dat...

Data verzamelen en gebruiken voor personeelsselectie

Werving en selectie | 5 minuten | 06-09-2022

Ondanks dat u door het gebruik van data bij de werving meer passende sollicitanten krijgt, blijft het belangrijk dat ook het selectieproces...

Kengetallen en datagebruik bij de werving en selectie

Werving en selectie | 6 minuten | 10-08-2022

Voor personeelswerving begint u vaak met het opstellen van een functieprofiel en vacaturetekst. U plaatst deze tekst op één of meerdere site...

Mechanismen bij stereotypen op de werkvloer

Discriminatie | 4 minuten | 11-07-2022

Bij het werven en selecteren van personeel heeft u te maken met stereotypen. Stereotypen zijn de hokjes waarvan het brein dagelijks gebruikm...

Arbeidsmarktcommunicatie van belang bij personeelsgebrek

Werving en selectie | 6 minuten | 05-07-2022

De kranten staan er bol van: er is in heel veel sectoren gebrek aan personeel. Ook in de financiële sector is er sprake van krapte op de arb...

Planmatig nieuw personeel werven voor uw organisatie

Werving en selectie | 6 minuten | 13-05-2022

Binnen uw organisatie ontstaat een vacature en een manager vraagt om uw hulp. U helpt bij het opstellen van de vacaturetekst die u daarna op...

Open communicatie als middel voor personeelsbehoud

Werving en selectie | 5 minuten | 05-05-2022

Het binnenhalen van goede werknemers is in deze krappe arbeidsmarkt moeilijk genoeg. Werkgevers gaan dan ook ver om talent binnen te slepen....

Voorkom discriminatie door algoritmes bij werving en selectie

Werving en selectie | 6 minuten | 06-04-2022

De algoritmes die werkgevers gebruiken bij de werving en selectie, kunnen onbedoeld discrimineren. Als werkgever bent u verantwoordelijk en...

De strenge voorwaarden voor een aanstellingskeuring

Werving en selectie | 4 minuten | 20-03-2022

Als werkgever kunt u sollicitanten een aanstellingskeuring laten ondergaan als gezondheidsproblemen een risico vormen op de werkvloer. Zo’n...

OR & personeelsverloop

Werving en selectie | 6 minuten | 09-03-2022

In tal van branches bestaat een chronisch personeelstekort. Organisaties hebben te weinig werknemers in dienst en nieuwe collega’s zijn nauw...