Verdiepingsartikelen

OR & de werking van bijzondere bedingen

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 04-07-2022

Uw bestuurder kan in de arbeidsovereenkomst van een werknemer naast afspraken over arbeidsvoorwaarden, ook bijzondere bedingen opnemen. Zo k...

Digitale OR-verkiezingen kunnen veel voordelen opleveren

OR-verkiezingen | 5 minuten | 22-06-2022

Als gevolg van de coronacrisis hebben digitale bedrijfsprocessen een vlucht genomen. Dit geldt ook voor het organiseren van OR-verkiezingen....

OR moet goed weten wat de regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 22-06-2022

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel is de zogeheten ‘degressieve pensioenopbouw’. Deze nieuwe vorm van pensioen opbouwen h...

Het SER-advies als leidraad voor goed beleid over hybride werken

Hybride werken | 5 minuten | 22-06-2022

Hybride werken heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Hoe werkgevers dit vormgeven verschilt nogal. De Sociaal Economische Raad (SER...

Creëer draagvlak en breek de weerstand

Achterban van de OR | 5 minuten | 21-06-2022

Of voorgenomen besluiten goed uitpakken in de praktijk, is erg afhankelijk van het draagvlak en de weerstand daarvoor. Dat geldt zowel voor...

OR & subsidieregelingen achterban

Achterban van de OR | 6 minuten | 15-06-2022

Uw bestuurder kan gebruikmaken van diverse soorten subsidieregelingen. Deze financiële hulpmiddelen kunnen uw bestuurder ondersteunen om uw...

OR & afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 07-06-2022

Arbeidsvoorwaarden zijn alle voorwaarden op basis waarvan een werknemer arbeid verricht voor een werkgever. Er zijn zogenoemde primaire en s...

OR & de werking van de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 31-05-2022

Uw bestuurder kan uw achterban op allerlei gebieden faciliteren om het werk goed en op een gezonde manier uit te kunnen voeren. Via de werkk...

OR & het instructierecht van de bestuurder

Arbeidsrecht | 6 minuten | 17-05-2022

Uw bestuurder heeft het recht om bepaalde eisen te stellen aan de kleding, representativiteit en het uiterlijk van uw achterban. Dat vloeit...

Uw OR moet adviseren over de verkoop van de organisatie

Bedrijfsoverdracht | 6 minuten | 13-05-2022

Eigenaren, aandeelhouders, toezichthouders. Ze kunnen allemaal op het idee komen om uw organisatie te verkopen. Zo’n besluit is ingrijpend v...