Verdiepingsartikelen

Rol van de OR bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 19-02-2024

Om de belangen van werknemers goed te kunnen behartigen, beschikt de ondernemingsraad over verschillende rechten en bevoegdheden. Deze zijn...

Wat is de rol van de OR bij groene arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 13-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden winnen aan populariteit bij zowel werknemers als werkgevers. Van een extra (ver)bouwbudget voor verduurzaming van...

OR & de werking van de werkkostenregeling

OR en financiële zaken | 5 minuten | 19-01-2024

Uw bestuurder kan uw achterban op allerlei gebieden faciliteren om het werk goed en op een gezonde manier uit te kunnen voeren. Via de werkk...

Bekijk de adviesaanvraag aan uw OR altijd kritisch

Adviesrecht | 6 minuten | 15-12-2023

Uw OR mag zelf bepalen hoe u met een adviesaanvraag van de bestuurder omgaat. In de wet staat alleen dat de bestuurder in ieder geval één ke...

PVT moet beperkte rechten zo goed mogelijk benutten

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) | 5 minuten | 15-12-2023

Het ‘kleine broertje’ van uw OR is de personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT is in kleine organisaties actief en heeft doorgaans drie le...

OR & afspraken rondom thuiswerkbeleid

Thuiswerken en hybride werken | 6 minuten | 15-11-2023

In Nederland komt er geen wettelijk recht op thuiswerken. Op 26 september 2023 verwierp de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet werken waar...

OR kan op allerlei manieren advies uitbrengen

Adviesrecht | 6 minuten | 15-11-2023

De WOR is duidelijk over de voorwaarden waaraan de adviesaanvraag van een bestuurder moet voldoen. Vaste onderdelen zijn bijvoorbeeld de inh...

Wanneer heeft de OR adviesrecht en wanneer instemmingsrecht?

Rechten van de OR | 6 minuten | 13-10-2023

Een bestuurder mag niet op eigen houtje het organisatiebeleid veranderen. Als hij wijzigingen wil doorvoeren die grote gevolgen (kunnen) heb...

Problemen bij samenwerking analyseren met driehoekmodel

Werkwijze OR | 6 minuten | 13-10-2023

Een goede samenwerking met partijen binnen uw organisatie zoals uw bestuurder, de HR-afdeling en de arboprofessional komt uw OR-werk ten goe...

Competentieprofiel van het ideale OR-lid

Samenstelling van de OR | 11 minuten | 10-10-2023

Het is van belang dat werknemers een realistisch beeld hebben van wat het OR-werk inhoudt. Maak daarom – zeker rond de verkiezingen of bij e...