Verdiepingsartikelen

Werk-privébeleid opstellen voor werknemers

Balans werk-privé | 11 minuten | 15-03-2023

Werknemers kunnen mogelijk niet altijd chocola maken van alle verschillende wetten en regels die de werk-privébalans kunnen beïnvloeden. Het...

Kiesstelsels verschillen in kandidaatstelling, stemmen en uitslag

OR-verkiezingen | 6 minuten | 14-03-2023

Uw OR moet in uw reglement vastleggen hoe u de OR-verkiezingen organiseert. U kunt kiezen uit twee (hoofd)kiesstelsels: het personen- en het...

OR & primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 14-03-2023

Arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers de tegenprestatie voor hun verrichte arbeid. Werknemers hebben vaak recht op verschillende soorten a...

Het belang van de sociale informatie zit vooral in de vooruitblik

Informatierecht | 5 minuten | 14-03-2023

Uw organisatie is meer dan een verdienmodel. Het is ook een arbeidsorganisatie waarin het voor werknemers plezierig moet zijn om er veilig e...

Verduurzaming van uw organisatie vraagt om een meerjarenplan

Duurzaam ondernemen | 6 minuten | 14-03-2023

Wil uw OR écht een bijdrage leveren aan klimaat- en milieuzorg, dan is een langetermijnaanpak van belang. Uw OR kan onder meer het onderwerp...

Artikel 31d en e & 23, lid 2 WOR: Wat heeft uw OR te zeggen over de beloningsverhoudingen?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 20-02-2023

De beloningsverhoudingen in ondernemingen zijn al jarenlang onderwerp van discussie. Niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen, maar ook...

Ook bij OR-verkiezingen geldt: een goed begin is het halve werk

OR-verkiezingen | 6 minuten | 14-02-2023

De verkiezingen voor de nieuwe OR vragen om een goede voorbereiding. Een strakke planning is noodzakelijk om de verkiezingen goed te laten v...

Rol ondernemingsraad bij diversiteit en inclusie

Discriminatie | 6 minuten | 01-02-2023

Er valt in de praktijk nog veel te verbeteren op het gebied van diversiteit. Want ook al willen organisaties midden in de samenleving staan,...

8 tips voor het inwerken van nieuwe OR-leden

Werkwijze OR | 6 minuten | 17-01-2023

Elke OR heeft zo nu en dan te maken met het inwerken van nieuwe OR-leden. Soms na de verkiezingen en wisseling van de wacht, soms tussentijd...

Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban

Arbeidsrecht | 6 minuten | 17-01-2023

Het jaar 2023 is gestart. Een goed moment om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daarbij behorende relevante wijzigingen en ontwik...