Verdiepingsartikelen

Pensioen opbouwen met lijfrente en gevolgen van de WTP

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 07-03-2024

Voor de IB-ondernemer en de dga is de lijfrente de aangewezen manier om pensioen op te bouwen na het vervallen van de oudedagreserve en het...

Behoud van oude pensioenpremie onder het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 25-01-2024

Door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) moet de premie voor de pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 in principe v...

De fiscale aspecten van de Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen | 4 minuten | 12-12-2023

De aanname van de Wet toekomst pensioenen (WTP) door de Eerste Kamer zorgt ervoor dat er vanaf 1 juli 2023 een transitie naar een nieuw pens...

Pensioenpremie voor werkgever in Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 04-12-2023

Als we een blik werpen op de toekomst van de pensioenen, zijn er twee belangrijke aspecten waar rekening mee moet worden gehouden: de premie...

Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 6 minuten | 10-11-2023

We worden nog steeds ouder en daarom was langer doorwerken het devies om ook ons pensioensysteem wat betaalbaarder te houden. De AOW-leeftij...

Sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor werken door gepensioneerden

Pensioen via de werkgever | 4 minuten | 05-10-2023

Sinds 1 juli 2023 is een belangrijke wijziging een feit: het eerder kunnen opnemen van pensioen zónder dat deze vervroegde opname gelijk een...

Drie soorten premieregelingen in het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | 5 minuten | 08-09-2023

Werknemers oftewel pensioendeelnemers moeten door de Wet toekomst pensioenen hun toekomstige pensioenaanspraken verplicht opbouwen in een be...

Veranderingen in partnerpensioen en wezenpensioen door WTP

Wet toekomst pensioenen | 7 minuten | 01-09-2023

Pensioen komt niet alleen neer op een spaarpot voor de oude dag van de werknemer. Naast een voorziening bij ouderdom, bieden de meeste pensi...

Aandachtspunten bij het maken van keuzes rondom de pensioentransitie

Wet toekomst pensioenen | 5 minuten | 04-07-2023

Nu de Wet toekomst pensioenen een feit is, is de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in gang gezet. Staat daarmee ook voor u vast hoe...

Aandachtspunten bij overstap naar premieregeling met vlakke premie

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 30-05-2023

Door de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenregelingen worden aangepast. Het toekomstige pensioenplaatje kent twee duidelijke uitgangspun...