Verdiepingsartikelen

De ingangsdata van de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 6 minuten | 04-10-2019

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gaat deze wet definitief per 1 januari 2020 in. Het grootste dee...

Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 5 minuten | 04-10-2019

Per 1 januari 2020 gaat er het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payro...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 7 minuten | 07-08-2019

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 5 minuten | 07-08-2019

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet we...

Hoe berekent u de transitievergoeding voor en na de WAB?

Transitievergoeding | 5 minuten | 07-08-2019

Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 en het vervallen van bepaalde overbruggingsregelingen uit de W...