Verdiepingsartikelen

Artikel 17, 18 en 22 WOR: Welke ondersteuning moet de werkgever de OR-leden geven?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 03-08-2020

De leuze ‘OR-werk is ook werk’ bedoelt te zeggen dat het verrichten van medezeggenschapswerk volstrekt vergelijkbaar moet zijn met het vervu...

Artikel 15 en 23 c WOR: Regels en voordelen van commissies voor uw ondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 03-08-2020

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt ondernemingsraden in staat te werken met één of meer door de raad zelf in te stellen commissies....

Artikel 12 en 13 WOR: Wat zegt de wet over het lidmaatschap van een ondernemingsraad?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 03-08-2020

Het is algemeen bekend dat werknemers zich eerst kandidaat moeten stellen en door de werknemers moet worden gekozen om toe te kunnen treden...

Artikel 1 WOR: Onderneming, ondernemer, uw bestuurder en werkzame personen

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 30-07-2020

Zoals voor de meeste wetten geldt, gaat ook artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) over de begrippen die in deze wet een belangr...

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht | 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad | 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

OR-leden genieten wettelijke bescherming tegen benadeling

Ondernemingsraad | 5 minuten | 10-06-2020

Als OR-lid stelt u zich onderzoekend en kritisch op. Dat is wat de wetgever en uw achterban van u verwachten. Maar daarmee steekt u ook uw n...

Goede scholing belangrijk voor goed functioneren OR

OR-scholing | 6 minuten | 09-06-2020

De ondernemingsraad praat mee over het beleid van de onderneming en de te nemen besluiten. Dat lijkt misschien eenvoudig werk, waarvoor een...

Verschillende vormen van stakingen en de spelregels

Staken | 5 minuten | 02-08-2019

Conflicten over cao’s en ontevredenheid over het salaris leiden nog wel eens tot stakingen. Zo legden werknemers bij olie- en gasgigant Shel...