Verdiepingsartikelen

Veelvoorkomende fouten in de Whk-beschikking

Sociale verzekeringen | 5 minuten | 09-11-2023

Als middelgrote of grote werkgever ontvangt u eind november of begin december een beschikking van de Belastingdienst met de premie Werkherva...

Terugkeerpremie na eigenrisicodragerschap omhoog per 2024

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 4 minuten | 07-11-2023

Voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is uw organisatie publiek verzekerd bij UWV óf eigenrisicod...

Aandachtspunten bij het afsluiten van een WGA-hiaatverzekering

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 4 minuten | 03-10-2023

Het kan gebeuren dat werknemers van uw organisatie gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeid...

Wat komt er kijken bij de toepassing van de no-riskpolis?

Sociale verzekeringen | 4 minuten | 05-06-2023

Werkgevers zijn soms huiverig om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen, omdat ze vrezen dat die zich vaker ziek melden. D...

Waar moet u op letten bij de sectorindeling van uw organisatie?

Sociale verzekeringen | 5 minuten | 28-02-2023

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Uw organisatie is verplicht aangesloten bij één van de sectoren....

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap | 4 minuten | 23-01-2023

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Weet hoe het eigenrisicodragerschap werkt

OR en financiële zaken | 5 minuten | 15-07-2022

Werknemers die arbeidsongeschikt worden, hebben recht op een uitkering. Uw bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij dit arbeidsongesc...

Wanneer betaalt eigenrisicodragerschap zich uit?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 5 minuten | 21-06-2022

De wettelijk verplichte sociale verzekeringen: werkgevers met een goed sociaal beleid voelen die soms als een keurslijf, en werkgevers met u...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 6 minuten | 29-04-2022

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Wanneer vallen werknemers onder de Ziektewet?

Ziektewet | 5 minuten | 29-04-2022

Sommige groepen werknemers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat bijvoorbeeld de kans op uitval groter is. Om te voorkomen...