Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij het geven of opnemen van onbetaald verlof

Verlofregelingen | 3 minuten | 28-11-2023

Een werknemer kan verschillende redenen hebben om onbetaald verlof op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sabbatical, zorg voor de kinderen...

De voordelen én uitdagingen van culturele diversiteit

Discriminatie | 6 minuten | 24-11-2023

Organisaties presteren beter als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele achtergronden. Maar soms is het lastig om met die v...

Loonstop en loonopschorting: het verschil en de eisen

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 20-11-2023

Als een arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de keuze tussen twee verschillende loo...

OR & afspraken over thuiswerken

Thuiswerken | 6 minuten | 15-11-2023

In Nederland komt er geen wettelijk recht op thuiswerken. Op 26 september jl. verwierp de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet werken waar...

Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 08-11-2023

Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voeta...

Terugkeerpremie na eigenrisicodragerschap omhoog per 2024

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 4 minuten | 07-11-2023

Voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is uw organisatie publiek verzekerd bij UWV óf eigenrisicod...

Het wettelijke recht op rust en pauze in de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden | 5 minuten | 07-11-2023

In de Arbeidstijdenwet staan niet alleen regels over hoelang een werknemer maximaal achter elkaar aan het werk mag zijn. Voor de veiligheid...

Hoe gaat u om met conflicten tussen thuiswerkende werknemers?

Conflicthantering | 6 minuten | 27-10-2023

Conflicten tussen collega’s komen natuurlijk regelmatig voor. Dit is niet anders wanneer men vooral thuiswerkt. Werknemers kunnen elkaar ook...

Gevaarlijke stoffen op het werk leren herkennen

Gevaarlijke stoffen | 5 minuten | 27-10-2023

Gevaarlijke stoffen worden wel de sluipmoordenaar onder de arborisico’s genoemd. Niet voor niets zijn er arbowettelijke regels die stoffen v...

Grip op ziekmeldingen houden met een goed verzuimbeleid

Verzuim | 5 minuten | 27-10-2023

Een goed verzuimbeleid helpt bij de aanpak en preventie van verzuim. In het verzuimbeleid staat wat uw organisatie doet om ziekteverzuim te...