Verdiepingsartikelen

Adviezen over software voor zelfroosteren

Arbeidstijden | 5 minuten | 18-05-2022

Wilt u werknemers meer zeggenschap geven over hun werktijden, dan kan zelfroosteren hiervoor een goed middel zijn. Werknemers geven in zo’n...

De ‘jubelton’-schenking verdwijnt, wat kan er nog wel?

Successiewet | 4 minuten | 16-05-2022

Het is zover: 2022 is het laatste jaar van de ‘jubelton’. De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning gaat in 2023 al flink om...

Bedrijfsstrategie aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’

Bedrijfscontinuïteit | 7 minuten | 16-05-2022

De afgelopen twee jaar heeft u mogelijk snelle en rigoureuze beslissingen moeten nemen om uw onderneming draaiende te houden. U kunt echter...

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Investeren | 6 minuten | 12-05-2022

Bent u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) van plan om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddele...

Aandacht voor de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VPB) | 5 minuten | 10-05-2022

Uw bv moet in principe de aangifte VPB over 2021 voor 1 juni 2022 hebben ingediend. Aan de hoogte van de winst valt nu niet meer zoveel te d...

Alternatieven voor PowerPoint zijn er in overvloed

Softwaretips | 5 minuten | 04-05-2022

Belangrijke plannen aankondigen, ideeën delen, de jaarresultaten samenvatten… er is van alles te bedenken waarvoor u een fraaie presentatie...

Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

LKV en (jeugd-)LIV | 4 minuten | 29-04-2022

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is h...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodragerschap | 6 minuten | 29-04-2022

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Door VCR geen risico op latere bijbetalingen aan premies en ZVW-bijdrage

Sociale verzekeringen | 6 minuten | 28-04-2022

De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moeten worden berekend via het zogeheten voortschrij...

De werkkostenregeling in internationale situaties

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 26-04-2022

In de huidige tijd van vervaagde grenzen is de kans groot dat ook uw onderneming voor werknemers (weleens) met internationale situaties te m...