Verdiepingsartikelen

De aandachtspunten rondom een sabbatical

Verlofregelingen | 6 minuten | 10-06-2024

Een beetje carrière omspant zo’n drie, vier, soms wel vijf decennia. Een groot deel van een mensenleven dus. Veel werknemers willen niet ál...

Integrated reporting is meer dan de cijfers alleen

Jaarverslag en jaarrekening | 5 minuten | 07-06-2024

Integrated Reporting oftewel rapporteren van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en...

Het veilig delen van persoonsgegevens

Datalekken | 5 minuten | 07-06-2024

De basis voor privacybescherming en informatiebeveiliging is het analyseren en beheersen van risico’s. Zonder risico’s zouden er geen maatre...

Maatregelen uit hoofdlijnenakkoord voor personeel en arbeid

Arbeidsrecht | 6 minuten | 06-06-2024

Na een periode van veel onzekerheid, onduidelijkheden en ontwikkelingen kwamen PVV, VVD, NSC en BBB midden mei tot een hoofdlijnenakkoord vo...

Fiscale maatregelen van het hoofdlijnenakkoord

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 05-06-2024

De partijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn na heel veel maanden vergaderen tot een hoofdlijnenakkoord voor de jaren 2024-2028 gekomen. Een van de...

Loonkostenvoordeel in bijzondere situaties

LKV en (jeugd-)LIV | 3 minuten | 03-06-2024

Onder voorwaarden kunt u het loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen voor werknemers. Maar ook als u aan alle voorwaarden voldoet en het LKV ontv...

Opname van betaald ouderschapsverlof in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 02-06-2024

Per 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor een deel van het ouderschapsverlof waarop zij recht hebben een uitkering van UWV krijgen. Een moo...

Aandachtspunten salarisadministratie bij wijzigen rechtsvorm

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 30-05-2024

Het kan zijn dat de directie ervoor kiest om de rechtsvorm van uw onderneming te wijzigen, bijvoorbeeld van een vennootschap onder firma (vo...

De NIS2-richtlijn verplicht betere cyberbeveiliging

Cybersecurity | 6 minuten | 23-05-2024

Eind 2024 wordt in Nederland de Network and Information Security Directive (NIS2) van kracht, de opvolger van de eerste Europese NIS-richtli...

Selfbilling: als opdrachtgever facturen versturen

Facturen | 5 minuten | 21-05-2024

De meeste ondernemingen versturen facturen naar hun afnemers, tegenwoordig vooral langs de elektronische weg. Maar u kunt ook kiezen voor de...