Verdiepingsartikelen

Loonkostenvoordeel in bijzondere situaties

LKV en (jeugd-)LIV | 3 minuten | 03-06-2024

Onder voorwaarden kunt u het loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen voor werknemers. Maar ook als u aan alle voorwaarden voldoet en het LKV ontv...

Opname van betaald ouderschapsverlof in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 02-06-2024

Per 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor een deel van het ouderschapsverlof waarop zij recht hebben een uitkering van UWV krijgen. Een moo...

Aandachtspunten salarisadministratie bij wijzigen rechtsvorm

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 30-05-2024

Het kan zijn dat de directie ervoor kiest om de rechtsvorm van uw onderneming te wijzigen, bijvoorbeeld van een vennootschap onder firma (vo...

De NIS2-richtlijn verplicht betere cyberbeveiliging

Cybersecurity | 6 minuten | 23-05-2024

Eind 2024 wordt in Nederland de Network and Information Security Directive (NIS2) van kracht, de opvolger van de eerste Europese NIS-richtli...

Selfbilling: als opdrachtgever facturen versturen

Facturen | 5 minuten | 21-05-2024

De meeste ondernemingen versturen facturen naar hun afnemers, tegenwoordig vooral langs de elektronische weg. Maar u kunt ook kiezen voor de...

Sterke ontwikkeling voor de alternatieve financieringsmarkt

Zakelijke financiering | 6 minuten | 21-05-2024

Non-bancaire financiering – beter bekend als alternatieve financering – neemt een vlucht. Zo steeg het aantal verstrekte financieringen aan...

EU-richtlijn verplicht transparantie over beloningsbeleid

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 21-05-2024

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2023 blijkt dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, sinds 2021 is...

Vergeet niet uw buitenlandse werknemers en expats te verzekeren

Ondernemersverzekeringen | 4 minuten | 19-05-2024

Tegenwoordig hebben veel Nederlandse organisaties werknemers uit het buitenland in dienst. Denk maar aan Poolse fruitplukkers, Russische wet...

Modernisering van concurrentiebeding heeft keerzijde

Concurrentiebeding | 6 minuten | 17-05-2024

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband bij een concurrent te werken of bijvoorbeeld als zelfstandige met de...

De voorwaarden voor het vormen van fiscale reserves

Investeren | 4 minuten | 16-05-2024

Als u een onderneming heeft die belastingplichtig is voor de IB of de VPB kunt u de winst verlagen als er door uw onderneming een fiscale re...