Verdiepingsartikelen

Het optreden van de curator bij faillissement

Faillissement | 5 minuten | 06-09-2019

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. Zowel een ‘natuurlijk persoon’ (zoals een eigenaar van een eenmanszaak) als ee...

Voorbereid op de toetsing

Jaarverslag en jaarrekening | 4 minuten | 06-09-2019

Heeft u een accountantskantoor en valt de toetsingsbrief van de Raad voor Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NB...

BTW en de verleggingsregeling

Aangifte BTW | 5 minuten | 06-09-2019

Een ondernemer die een prestatie verricht door een goed te leveren of een dienst te verrichten, is daarover BTW verschuldigd. In sommige gev...

Juist invullen van de KvK online service

Kamer van Koophandel | 3 minuten | 31-07-2019

Micro-, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening en de bijbehorende jaarstukken digitaal deponeren bij het...

Aftrekfaciliteiten voor ondernemers

Investeren | 5 minuten | 31-07-2019

Bent u van plan om dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Overweeg dan om gebruik te maken van de investeringsaftrek. Hiermee ku...

Inkeerregeling en medeplichtigheid bij fiscale overtredingen

Belastingcontrole | 4 minuten | 31-07-2019

In het fiscale strafrecht gelden vanzelfsprekend dezelfde regels als in het gewone strafrecht. Wel kent het fiscale strafrecht een paar bijz...

Een onjuiste BTW-factuur kan u geld kosten

Facturen | 5 minuten | 01-05-2019

Voor een ondernemer die een goed of een dienst afneemt, is het van belang dat hij over een juiste inkoopfactuur beschikt. Deze inkoopfactuur...

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Auto van de zaak | 5 minuten | 25-04-2019

Gebruikt u of een werknemer een auto van de zaak privé? Dan moet u over dit privégebruik BTW betalen. Deze BTW kunt u doorgeven door een cor...

Het opstellen van een jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening | 4 minuten | 15-04-2019

Elk jaar moet u een jaarrekening (laten) opmaken waarin het financiële overzicht van het afgelopen boekjaar staat. Als onderdeel van het jaa...

Veel kanttekeningen te plaatsen bij netto werkkapitaal

Boekhouden | 4 minuten | 15-04-2019

De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio...