Verdiepingsartikelen

Wat staat u te wachten bij een waarneming ter plaatse?

Contact met de Belastingdienst | 4 minuten

De inspecteurs van de Belastingdienst mogen – en komen in de regel dan aangekondigd – uw organisatie binnenlopen voor een waarneming ter pla...

Oudedagsreserve levert niet altijd voordeel op

Inkomstenbelasting (IB) | 4 minuten

Veel ondernemers voor de IB voegen ieder jaar klakkeloos een gedeelte van hun jaarwinst toe aan de oudedagsreserve want het is toch een aftr...

De nieuwe omzetgerelateerde vrijstellingsregeling in de BTW

Aangifte BTW | 4 minuten

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling (KOR) uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld om de KOR flink aan te pa...

Kleineondernemersregeling (KOR) kan leuk voordeel opleveren

Aangifte BTW | 4 minuten

Ondernemers met een lage omzet kunnen gebruikmaken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Deze regeling zorgt ervoor dat zij ge...

Hoe werkt de belastingrente nu precies?

Contact met de Belastingdienst | 6 minuten

Dient u uw aangifte te laat in of u doet uw correcties pas na een bepaalde periode dan zal de Belastingdienst u belastingrente in rekening b...

Gevolgen arrest Hoge Raad over box 3-heffing

Inkomstenbelasting (IB) | 4 minuten

Tegen de box 3-heffing in de IB zijn al heel wat rechtszaken aangespannen door belastingplichtigen. Het veronderstelde 4%-rendement in deze...

Fiscale gevolgen aangaan van samenwerkingsverband

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten

Een goede ondernemer weet niet alleen waar hij goed in is maar, en dat is nog veel belangrijker, zeker ook waar hij niet goed in is. Een sam...

Uitleg van de liquidatieverliesregeling

Vennootschapsbelasting (VPB) | 4 minuten

De liquidatieverliesregeling mag u uit de kast trekken als een dochter-bv van u geliquideerd moet worden en er daarbij een verlies aan te pa...

Hoe bepaalt u de juiste aftrek van BTW?

Aangifte BTW | 6 minuten

U kunt als ondernemer de aan u in rekening gebrachte BTW alleen in aftrek brengen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wat zijn deze voor...

Fiscale voordelen voor een startende ondernemer

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten

Nog steeds beginnen veel mensen voor zichzelf. Het starten van een eigen onderneming blijft populair in ons land. De overheid komt deze groe...