Verdiepingsartikelen

De thuiswerkvergoeding verwerken in de winst

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 18-04-2024

Bij de gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten gaat het natuurlijk om een vergoeding voor de loonheffingen maar als ond...

Overname van een onderneming in financieel zwaar weer

Bedrijfsoverdracht | 11 minuten | 16-04-2024

Moeizame economische omstandigheden kunnen zwaar op uw bv wegen, maar bieden óók kansen. Want mogelijk zit de concurrent dermate ver in de s...

De voorwaarden voor een zakelijke lening

Zakelijke financiering | 6 minuten | 09-04-2024

De discussie over de zakelijkheid van een lening ontstaat meestal pas als u de lening wilt afwaarderen. De Belastingdienst steekt daar dan v...

Wat houdt het begrip deelneming onder de VPB precies in?

Vennootschapsbelasting (VPB) | 5 minuten | 04-04-2024

De deelnemingsvrijstelling moet voorkomen dat u over de winsten van een deelneming dubbel belasting betaalt. Het is daarbij van cruciaal bel...

Ellende voorkomen met een fiscale vaststellingsovereenkomst

Contact met de Belastingdienst | 5 minuten | 03-04-2024

Een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst is een overeenkomst waarbij u samen met de Belastingdienst kunt vaststellen welke onder...

Fiscale aandachtspunten bij overlijden van een IB-ondernemer

Bedrijfsoverdracht | 4 minuten | 03-04-2024

Het is zeker geen fijn onderwerp om het over te hebben maar na het overlijden van een IB-ondernemer komt er een heleboel op erfgenamen af, z...

Bewaartermijnen in verschillende wetten botsen soms

Bewaarplicht | 5 minuten | 03-04-2024

Het opslaan en bewaren van persoonsgegevens is aan de orde van de dag binnen ondernemingen. Sinds de invoering van de Algemene verordening g...

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 7 minuten | 02-04-2024

De directeur-grootaandeelhouder (dga) is zowel werknemer als directeur van zijn eigen bv. Hij kan in theorie dus eenvoudig afspraken maken o...

De regels van het vakantiegeld voor werknemers

Beloning | 6 minuten | 28-03-2024

De werknemers van uw onderneming hebben recht op een minimum aan vakantiebijslag, op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag...

Veelgestelde vragen over de Zorgverzekeringswet

Sociale verzekeringen | 4 minuten | 28-03-2024

Voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is via de aangifte loonheffingen een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Die komt meestal voor rek...