Verdiepingsartikelen

Voortdurend werken aan dataveilige werknemers

Cybersecurity | 4 minuten | 07-01-2022

Al heeft uw organisatie alle digitale data technisch en formeel perfect dichtgetimmerd, de ‘menselijke firewall’ is vaak de gevaarlijkste. H...

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding | 6 minuten | 07-01-2022

Als u een werknemer ontslaat of als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werknemer kan d...

Hoe een arbeidsconflict tot stand komt en wat u eraan kunt doen

Conflicthantering | 6 minuten | 06-01-2022

Natuurlijk wilt u het liefst dat al uw werknemers tevreden zijn en met een goed gevoel aan het werk blijven. De realiteit is dat iedere orga...

Naar een hoger niveau met talentmanagement

Opleiding en ontwikkeling | 4 minuten | 06-01-2022

Als HR-professional ziet of hoort u de term ‘talentmanagement’ ongetwijfeld vaak voorbijkomen. Veel organisaties hebben het momenteel hoog o...

Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

Re-integratie | 6 minuten | 03-01-2022

Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blij...

Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

Vrijwilligers | 5 minuten | 03-01-2022

Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de ma...

Ook u heeft baat bij goede onderhandelingsvaardigheden

Persoonlijke vaardigheden | 5 minuten | 30-12-2021

Hoewel het waarschijnlijk geen dagelijkse kost voor u is, onderhandelt u wellicht meer dan u denkt. Bijvoorbeeld met opleidingsbureaus over...

Hoe toetst u de motivatie en sterke punten van een sollicitant?

Werving en selectie | 5 minuten | 30-12-2021

Tijdens een selectiegesprek wilt u niet alleen achterhalen wat een sollicitant in het verleden allemaal heeft gedaan. U wilt ook weten wat d...

Overwegingen bij de overstap naar Windows 11

Softwaretips | 5 minuten | 29-12-2021

Terwijl hardware steeds langer meegaat, lijkt de software daarop juist steeds sneller toe aan vernieuwing. Ook in het digitale kantoor is he...

Kunstmatige intelligentie is nuttig, maar kent ook risico’s

Softwaretips | 5 minuten | 29-12-2021

Of computers ooit zullen gaan denken zoals mensen is twijfelachtig. Maar dat ze bepaalde beslissingen kunnen nemen op basis van gegevens en...