Verdiepingsartikelen

Deze taken kan de arbodienst u uit handen nemen

Arbodienst | 5 minuten | 09-06-2022

Arbodiensten helpen werkgevers om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De arbodienst...

Is het maken van geluidsopnames van gesprekken toegestaan?

Arbeidsrecht | 5 minuten | 08-06-2022

Het komt regelmatig voor: werknemers die – al dan niet stiekem – een geluidsopname maken van een gesprek met hun werkgever. Bijvoorbeeld omd...

Mediation bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Mediation | 6 minuten | 07-06-2022

Grensoverschrijdend gedrag is er in vele soorten en maten en vormt een ernstig en veelvoorkomend probleem. Na een melding start vaak een lan...

OR & afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 07-06-2022

Arbeidsvoorwaarden zijn alle voorwaarden op basis waarvan een werknemer arbeid verricht voor een werkgever. In principe onderhandelen werkge...

Huisvesting in de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 03-06-2022

Soms is het nodig of wenselijk dat een werknemer op of in de buurt van het werk woonruimte heeft. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Bijvo...

Meerdere werknemers tegelijk ontslaan: waar moet u op letten?

Ontslag | 6 minuten | 01-06-2022

Soms wil een organisatie reorganiseren. Bijvoorbeeld omdat dit zorgt voor efficiëntere bedrijfsvoering of doordat er door achterblijvende op...

OR & de werking van de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 31-05-2022

Uw bestuurder kan uw achterban op allerlei gebieden faciliteren om het werk goed en op een gezonde manier uit te kunnen voeren. Via de werkk...

De hindernissen van de overgang

Preventie | 4 minuten | 20-05-2022

In Nederland zijn naar schatting ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in de overgang en een op de vijf vrouwen heeft hierdoor dusdanige klachten dat...

Adviezen over software voor zelfroosteren

Arbeidstijden | 5 minuten | 18-05-2022

Wilt u werknemers meer zeggenschap geven over hun werktijden, dan kan zelfroosteren hiervoor een goed middel zijn. Werknemers geven in zo’n...

OR & het instructierecht van de bestuurder

Arbeidsrecht | 6 minuten | 17-05-2022

Uw bestuurder heeft het recht om bepaalde eisen te stellen aan de kleding, representativiteit en het uiterlijk van uw achterban. Dat vloeit...