Verdiepingsartikelen

Verzacht de gevolgen van ongevallen met een collectieve ongevallenverzekering

Arbeidsongeval | 6 minuten | 14-07-2022

Door een ongeval binnen of buiten uw organisatie kan een werknemer invalide worden of zelfs overlijden. U kunt hiervoor een collectieve onge...

Wet flexibel werken: over waar en wanneer de werknemer werkt

Arbeidstijden | 6 minuten | 14-07-2022

Misschien werkt een groot deel van uw werknemers fulltime en meestal op de werkplek. Maar wat nu als een werknemer minder of meer uren wil g...

Alles wat u moet weten over de uitzendovereenkomst

Arbeidsovereenkomst | 10 minuten | 11-07-2022

Soms is het interessant om uitzendkrachten in te zetten. Het geeft u bijvoorbeeld flexibiliteit, want uitzendkrachten zijn in te lenen in dr...

Vormgeving van hybride werken in de praktijk

Hybride werken | 6 minuten | 08-07-2022

Hybride werken komt steeds vaker voor. Bij het vormgeven van beleid is maatwerk het advies volgens de Sociaal-Economische Raad (SER). Werkge...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies | 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Alles wat u moet weten over de oproepovereenkomst

Arbeidsovereenkomst | 11 minuten | 05-07-2022

Het nulurencontract is een veelvoorkomende contractvorm. Dit is een arbeidsovereenkomst waarin geen vaste werkuren voor de werknemer zijn op...

Het veilig delen van persoonsgegevens

Datalekken | 6 minuten | 05-07-2022

De basis voor privacybescherming en informatiebeveiliging is het analyseren en beheersen van risico’s. Zonder risico’s zouden er geen maatre...

Aandachtspunten bij het maken van keuzes rondom de pensioentransitie

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 04-07-2022

Wanneer de Tweede en Eerste Kamer daadwerkelijk instemmen met het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen, staat de transitie naar het nieu...

Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden door Europese Richtlijn

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 30-06-2022

Vanaf 1 augustus 2022 is het voor werkgevers in principe niet meer toegestaan om nevenwerkzaamheden van werknemers te verbieden. Wilt u zich...