Verdiepingsartikelen

WW-premie straks niet per sector maar per arbeidsovereenkomst

Werkloosheidswet (WW) | 6 minuten | 14-08-2019

Per 1 januari 2020 is de manier van berekening van het premiepercentage voor de Werkloosheidswet (WW) grondig anders. De gedifferentieerde p...

Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

Auto van de zaak | 4 minuten | 14-08-2019

Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als loon in natura. De auto van de zaa...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 13-08-2019

In dit verdiepingsartikel vindt u een overzicht van alle kosten rond een auto van de zaak die u op grond van de werkkostenregeling onbelast...

Hoe werkt het noodzakelijkheidscriterium van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 07-08-2019

De werkgever kan zijn werknemers de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk onbelast vergoeden, verstrekken of ter besc...

Hoe werkt de gebruikelijkheidstoets van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 07-08-2019

Onder de werkkostenregeling (WKR) moet de werkgever bepalen welk loon hij ten laste van de vrije ruimte brengt door het als eindheffingsloon...

De rol van de diverse afdelingen bij de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 07-08-2019

Bij de correcte toepassing van de werkkostenregeling (WKR) komt aardig wat kijken. Iedereen binnen de onderneming heeft daar zo’n zijn eigen...

Voordelen en nadelen van een cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten | 02-08-2019

Dat een cafetariaregeling voor werknemers aantrekkelijk is, is natuurlijk duidelijk. Zij kunnen hierdoor hun arbeidsvoorwaarden beter afstem...

Regels voor het berekenen en uitkeren van vakantiebijslag

Vakantiebijslag | 4 minuten | 02-08-2019

In veel organisaties wordt binnenkort de vakantiebijslag uitbetaald. Een behoorlijke klus voor u als salarisadministrateur elk voorjaar! Ten...

Opheldering van de Belastingdienst over de gezagsverhouding

Zelfstandigen zonder personeel (zzp) | 4 minuten | 02-08-2019

Bij het bepalen of een medewerker kwalificeert als werknemer of als zelfstandig opdrachtnemer, zijn drie zaken van belang. Of hij de arbeid...

Wat zijn de aandachtspunten bij het invoeren van winstdeling?

Beloning | 4 minuten | 30-04-2019

Als uw onderneming besluit om de werknemers extra te gaan belonen in de vorm van winstdeling, zijn er veel dingen die u goed moet regelen. D...