Verdiepingsartikelen

Voor eenzijdig wijzigen van lonen gelden zeer strikte regels

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 06-03-2023

Als een werkgever met tegenslag te maken krijgt en in de financiële problemen komt, zal hij op zoek gaan naar maatregelen die ervoor kunnen...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW | 5 minuten | 02-03-2023

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning | 4 minuten | 01-03-2023

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...

Nihilwaarderingen in de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 6 minuten | 01-03-2023

Voor bijvoorbeeld de latte macchiato uit de koffiemachine in de pantry, voor het werkuniform van de politieagent, voor het personeelsfeest i...

Waar moet u op letten bij de sectorindeling van uw organisatie?

Sociale verzekeringen | 5 minuten | 28-02-2023

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Uw organisatie is verplicht aangesloten bij één van de sectoren....

De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen

LKV en (jeugd-)LIV | 6 minuten | 28-02-2023

De loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst neme...

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 27-02-2023

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden e...

De rol van het goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Arbeidsrecht | 6 minuten | 09-02-2023

In het recht is bepaald dat partijen zich redelijk en billijk ten opzichte van elkaar moeten gedragen. Een bijzondere bepaling hierover is t...

Vijf voorbeelden van toepassing van een cafetariaregeling

Beloning | 5 minuten | 07-02-2023

Hoe werkt het flexibel belonen, oftewel de cafetariaregeling of individueel keuzebudget (IKB) precies in de praktijk? In dit artikel staan v...

Bijzondere regels voor oproepen bij consignatiediensten

Arbeidstijden | 7 minuten | 03-02-2023

Bij sommige beroepen is het noodzakelijk dat werknemers oproepbaar zijn. Hierbij gaat het om consignatiediensten, bereikbaarheidsdiensten en...