Verdiepingsartikelen

Slechtnieuwsgesprekken voeren

Functioneren en beoordelen | 7 minuten

Het zal niet één van uw favoriete bezigheden zijn, maar zo nu en dan zult u uw medewerkers minder leuk nieuws moeten brengen. U moet een med...

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst | 8 minuten

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende rege...

Wat te doen bij een ziekmelding na een arbeidsconflict?

Verzuim | 9 minuten

Als een werknemer zich ziek meldt na een arbeidsconflict, is het soms lastig in te schatten of de werknemer echt ziek is of dat er iets ande...

Het Nieuwe Beoordelen in de praktijk

Functioneren en beoordelen | 8 minuten

De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsgesprek wordt gevoerd achterhaald zou zijn, wo...

Let op de privacyregels bij het opslaan van werknemersgegevens

Privacy op het werk | 7 minuten

Bij het opslaan van gegevens van werknemers in het personeelsdossier is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van werknemers....

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof | 5 minuten

Een werknemer met een kind tot acht jaar oud, kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor e...

Veelgestelde vragen over de vakantieregels

Vakantiedagen | 9 minuten

U zult regelmatig tegen vraagstukken aanlopen over de vakantieregels. Denk aan het wel of niet kunnen opnemen van vakantie, wat te doen bij...

Veelgestelde vragen en antwoorden over werkhervatting

Re-integratie | 8 minuten

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer komt veel kijken. U moet een plan van aanpak opstellen, zo nodig passende werkzaamhed...

Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting

PSA | 4 minuten

Veel werknemers hebben last van psychische klachten. Er wordt dan ook van alles ondernomen om het aantal werknemers dat hier onder gebukt ga...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het uitkeren van een eventuele transitie...