Verdiepingsartikelen

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding | 6 minuten | 23-02-2024

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werkneme...

Deelname aan het verkeer slim verzekeren

Ondernemersverzekeringen | 4 minuten | 21-02-2024

Veel werknemers moeten voor hun werk de weg op. Er zijn natuurlijk de onderhoudsmonteurs en de verkopers die dagelijks in de auto zitten. Ma...

Rol van de OR bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 19-02-2024

Om de belangen van werknemers goed te kunnen behartigen, beschikt de ondernemingsraad over verschillende rechten en bevoegdheden. Deze zijn...

Communicatie over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 7 minuten | 19-02-2024

In alle drukte rondom het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden kan de informatievoorziening voor de werknemers er nog weleens bij in schieten...

Aandacht voor vormgeving en presentatie van het OR-jaarverslag

Werkwijze OR | 6 minuten | 16-02-2024

Bij het opstellen van uw OR-jaarverslag is de inhoud uiteraard van groot belang, maar het oog wil ook wat. U moet er met de vormgeving dus o...

Het verschil tussen ongecorrigeerde en gecorrigeerde loonkloof

OR en arbeidsvoorwaarden | 4 minuten | 16-02-2024

Iedereen zou gelijk loon voor gelijk werk moeten krijgen. Er is echter nog steeds sprake van een loonverschil tussen mannen en vrouwen. Maar...

Speciale taak van de OR: toezien op de arbeidsomstandigheden

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 16-02-2024

De Arbowet verplicht elke ondernemer om voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers te zorgen. De ondernemingsraad he...

Alle plichten van de werkgever op basis van de Arbowet

Arbowet | 5 minuten | 13-02-2024

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond in uw organisatie kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)...

OR & religie op de werkvloer

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 13-02-2024

Met steeds meer internationale werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt is religie op de werkvloer een heel actueel thema. Werknemers met v...

Wat is de rol van de OR bij groene arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 13-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden winnen aan populariteit bij zowel werknemers als werkgevers. Van een extra (ver)bouwbudget voor verduurzaming van...