Vereniging

Een vereniging heeft geen winstoogmerk, net als een stichting. Het verschil is dat niet het bestuur, maar de leden van de vereniging de besluiten nemen. Het bestuur wordt ook benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV). Minstens eens per jaar komt de ALV bij elkaar om te stemmen over het beleid van de vereniging. Zowel natuurlijk personen als andere rechtspersonen kunnen lid zijn van een vereniging. De leden betalen contributie die de vereniging gebruikt voor het behalen van haar doel. Een vereniging mag verder geen winst maken, tenzij dit bedoeld is voor het doel van de vereniging. Het is niet mogelijk dat de vereniging haar vermogen uitkeert aan haar leden.

 

Verdiepingsartikelen

Tien trends die zijn te vinden in het huidige verenigingsland

Vereniging 6 minuten | 01-12-2020

Verenigingen maken een belangrijk onderdeel uit van onze maatschappij. Branche- en beroepsorganisaties kampen echter met teruglopende ledena...

Alle ins en outs van het wetsvoorstel bestuur en toezicht op een rijtje

Bestuurdersaansprakelijkheid 5 minuten | 23-06-2020

Met de aanname van het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Tweede Kamer lijkt de inwerkingtreding ervan een stuk...

Stichtingen en verenigingen soms toch VPB-plichtig

Stichting 5 minuten | 26-05-2020

Veel mensen denken dat non-profitorganisaties geen belasting hoeven te betalen en dus ook niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsb...

Infographics

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

Vraag en antwoord

Hoe voorkomt onze vereniging reputatieschade via social media?
Het kan gebeuren dat uw stichting de verwachtingen van een lid, vrijwilliger of sponsor niet waargemaakt heeft. U doet immers als organisatie beloftes die u vervolgens wel waar moet maken. Zo betaalt een lid van een volleybalvereniging voor faciliteiten en het beoefenen van een sport.... Lees het hele antwoord