Vergaderen

Vergaderen heeft meestal tot doel om tot een gezamenlijke beslissing te komen over één of meerdere onderwerpen of agendapunten. Een vergadering kan ook worden gebruikt om ideeën uit te wisselen of plannen te maken. Het is echter wel belangrijk om een vergadering goed te organiseren, zodat deze ook effectief is. Een goed georganiseerde vergadering heeft een voorzitter die de tijd in de gaten houdt en sprekers het woord geeft of ontneemt. Daarnaast is het bijvoorbeeld verstandig om ook een notulist aan tafel te zetten die nauwgezet vastgelegd wat besproken is en wat de actiepunten zijn.

Sinds de coronapandemie zijn videovergaderingen en hybride vergaderingen veel gangbaarder geworden. Zulke meetings brengen nieuwe knelpunten en bijzonderheden met zich mee.

Nieuws

Inrichten brainstormruimte: creativiteit de vrije loop

21-09-2023

Een brainstormsessie is iets anders dan een regulier overleg. Een speciale brainstormruimte om creatieve ideeën uit te wisselen en te bespre...

Online vergadering is extra uitdaging voor OR

03-05-2023

Online vergaderen heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Ook voor de ondernemingsraad (OR) brengt dit een extra uitdaging met zich m...

Zo maakt de OR een succes van het overleg

19-04-2023

Vergaderen vormt een belangrijk onderdeel van het OR-werk. Zo heeft de OR regelmatig onderling overleg en overlegvergaderingen met de bestuu...

Constructief mopperen tijdens een klaagsessie

13-04-2023

Een klaagcultuur: dat is toch wel het laatste waarop een organisatie zit te wachten. Toch kan klagen soms heel productief zijn, als het tenm...