Effectief vergaderen II: van voorbereiding tot verslag

Veel vergaderingen nemen meer tijd in beslag dan strikt noodzakelijk is. Iedere organisatie en medewerker heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het tweede deel van deze cursus loodst u stap voor stap door de diverse onderdelen van een vergadering heen, van de voorbereiding tot het verslag van de notulist.

Beroepscompetenties

Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Plannen en organiseren.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat.

Meer informatie over het goed organiseren van vergaderingen vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een effectieve vergadering.

U heeft nog geen toets gemaakt