Notuleren

De training 'Notuleren' is zo opgezet dat u stap voor stap leert hoe u eenvoudige maar ook meer ingewikkelde vergaderingen of bijeenkomsten deskundig en doelgericht notuleert. In de training wordt niet alleen aandacht besteed aan de opzet van een heldere verslaglegging. Ook krijgt u aanwijzingen om de notulen die u schrijft nuttig te maken met het oog op de volgende vergaderingen. De vuistregels die u in deze training meekrijgt, maken dat u met dat leerproces een zelfverzekerde en krachtige start kunt maken.

Beroepscompetenties

Beslissen en activiteiten initiëren, Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

Meer informatie over het goed organiseren van vergaderingen vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een effectieve vergadering.

U heeft nog geen toets gemaakt