Vergaderen

Vergaderen heeft meestal tot doel om tot een gezamenlijke beslissing te komen over één of meerdere onderwerpen of agendapunten. Een vergadering kan ook worden gebruikt om ideeën uit te wisselen of plannen te maken. Het is echter wel belangrijk om een vergadering goed te organiseren, zodat deze ook effectief is. Een goed georganiseerde vergadering heeft een voorzitter die de tijd in de gaten houdt en sprekers het woord geeft of ontneemt. Daarnaast is het bijvoorbeeld verstandig om ook een notulist aan tafel te zetten die nauwgezet vastgelegd wat besproken is en wat de actiepunten zijn.

Sinds de coronapandemie zijn videovergaderingen en hybride vergaderingen veel gangbaarder geworden. Zulke meetings brengen nieuwe knelpunten en bijzonderheden met zich mee.

Nieuws

Leiding nemen in een gesprek: samenvatten en reflecteren

10-04-2024

Een gespreksleider is niet continu aan het woord, maar luistert juist ook goed naar zijn gesprekspartner. Daarnaast vat hij regelmatig samen...

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

08-04-2024

In veel organisaties vindt het werkoverleg tegenwoordig (gedeeltelijk) online plaats. Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplich...

Frustratie #1 bij videomeeting: haperende techniek

28-03-2024

Vergaderen op afstand kost vaak onnodig veel tijd en kan irritaties opwekken. Gebrek aan kennis van de techniek en onvoldoende geschikte tec...

Ruis in de communicatie met thuiswerkers

13-03-2024

Nu werknemers hoe langer hoe vaker plaats- en tijdonafhankelijk werken, is persoonlijk contact en directe communicatie met de werkgever en c...