Belangrijke nieuwe wet- en regelgeving in 2015

5 januari 2015 | Door redactie

Als u het nieuws van Arbo Rendement heeft gevolgd, weet u dat u sinds 1 januari met nieuwe wet- en regelgeving te maken heeft. Zo is de Participatiewet ingegaan en zijn de verlofmogelijkheden aangepast in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hieronder vindt u een overzicht van de voor u belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving.

Sinds de jaarwisseling zijn de volgende wijzigingen in wet- en regelgeving van toepassing:

  • De Participatiewet: de wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong samen. In de periode 2015-2017 moeten werkgevers 5.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als uw organisatie een werknemer aanneemt die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan de gemeente het verschil tussen de loonwaarde van deze medewerker en het minimumloon vergoeden. Andere instrumenten waarvan uw organisatie gebruik kan maken, zijn onder andere de no-riskpolis, jobcoaches en de mobiliteitsbonus.
  • Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden: de regels voor het aanvragen en/of opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof zijn versoepeld. Werknemers kunnen nu ook vaker hun contracturen laten aanpassen.
  • De werkkostenregeling (WKR) is verplicht: uw werkgever kan niet meer kiezen tussen het oude systeem voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en de WKR. Arbovoorzieningen op de werkplek zijn voortaan gericht vrijgesteld.
  • Invoering eerste maatregelen van de Wet werk en zekerheid: werkgevers kunnen minder snel een proeftijd-, relatie- of concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen. Ook krijgen zij een aanzegplicht. De werkgever moet hierdoor uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van een tijdelijk contract schriftelijk laten weten of hij het contract verlengt en onder welke voorwaarden. Daarnaast is de mogelijkheid om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten beperkter dan voorheen.
  • Verder is sinds 1 januari het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder gestegen naar € 1.501,80 per maand, is de minimale leeftijd voor de mobiliteitsbonus verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar en is de AOW-leeftijd opgelopen tot 65 jaar en 3 maanden.