Calamiteitenregeling gaat vorst-WW vervangen

7 december 2012 | Door redactie

In sommige sectoren is doorwerken bij de huidige weersomstandigheden echt niet verantwoord. Werknemers kunnen dan – onder voorwaarden – een werkloosheidsuitkering aanvragen. Het ziet er echter naar uit dat de mogelijkheden hiervoor in de toekomst worden beperkt.

Nu Nederland is bedolven onder een pak sneeuw, zitten werknemers in bepaalde sectoren zonder werk. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk of verantwoord om wegwerkzaamheden uit te voeren of op daken aan het werk te gaan. Als het gaat om een paar dagen, valt dit bij de meeste cao’s onder het bedrijfsrisico en moet uw onderneming zelf het loon doorbetalen.  

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Duurt het onwerkbare weer langer, dan kunt u – als uw onderneming aan de voorwaarden van UWV voldoet – voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen. In de cao kunt u zien hoe lang u het loon moet doorbetalen voordat u een beroep kunt doen op de regeling bij onwerkbaar weer. Er zijn echter ook cao’s – zoals in de metaalsector en de dakdekbranche – waarin is afgesproken dat werknemers al op de eerste dag waarop zij niet kunnen werken vanwege vorst een WW-uitkering krijgen.
De ministerraad wil de WW-regeling bij onwerkbaar weer en de regeling Werktijdverkorting (WTV) samenvoegen tot een nieuwe calamiteitenregeling. Die stelt dat werkgevers pas een WW-uitkering kunnen aanvragen als zij gedurende vier weken ten minste 20% van hun arbeidsproductiviteit niet kunnen benutten door de vorst. In de cao afwijken van deze regel zal dan niet meer mogelijk zijn.

Calamiteitenregeling per 1 september 2013

De Tweede Kamer heeft inmiddels met het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV (pdf) ingestemd. Het is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Op 11 december wordt het in de plenaire vergadering behandeld. De nieuwe Calamiteitenregeling moet op 1 september 2013 van kracht worden.