Calamiteitenregeling uitgesteld tot 1 april 2016

19 mei 2014 | Door redactie

De invoering van de nieuwe calamiteitenregeling is uitgesteld tot 1 april 2016. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangegeven in een memorie van antwoord met aanpassingen van de Wet werk en zekerheid.

In het bericht 'Calamiteitenregeling gaat volgend jaar in' van HR Rendement kon u lezen dat de invoering van de calamiteitenregeling is uitgesteld van 1 september 2013 naar 1 september 2014. Uit een memorie van antwoord aan de Eerste Kamer van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de regeling opnieuw uitgesteld wordt. Dit keer niet voor een jaar, maar tot 1 april 2016.

Wachttijd van twee of drie weken bij onwerkbare omstandigheden

De nieuwe regeling voegt de huidige sector-regelingen voor WW bij onwerkbaar weer en de regeling Werktijdverkorting samen. Volgens de calamiteitenregeling moeten werkgevers bij streng winterweer gedurende drie weken het loon van de werknemer doorbetalen, voordat er sprake is van recht op een WW-uitkering. Deze drie weken hoeven niet aaneengesloten te zijn. Bij andere niet-economische calamiteiten – zoals in het verleden de vuurwerkramp in Enschede of de MKZ-crisis – geldt een wachttijd van twee aaneengesloten weken.
De bedoeling was om de calamiteitenregeling per 1 september 2014 in te voeren, maar door de vele wijzigingen rondom de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Participatiewet is het voor UWV niet mogelijk om ook deze regeling nu in te voeren. De WWZ en de Participatiewet krijgen voorrang.

Calamiteitenregeling wordt mogelijk nog aangepast

Daarnaast zou er bij invoering per 1 september 2014 onvoldoende tijd zijn om het advies dat de Sociale Economische Raad (SER) uitbrengt over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur mee te nemen in de regeling. Minister Asscher heeft aangegeven dat hij op basis van het SER-advies zal beslissen of en zo ja hoe de calamiteitenregeling aangepast moet worden.