Compensatie voor feestdag tijdens verlof?

Nu de feestdagen er weer aan komen, zijn er wellicht werknemers die willen weten of zij recht hebben op een compensatiedag. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die gebruikmaken van ouderschapsverlof en waarvan hun vaste verlofdag valt op een feestdag. Staan er in de cao of het personeelsreglement geen afspraken over compensatie, dan heeft een werknemer hier in principe geen recht op.

14 april 2014 | Door redactie

Werknemers die ouderschaps- of zorgverlof genieten, kunnen de pech hebben dat in een jaar veel feestdagen op hun verlofdag vallen. Of zij dan recht hebben op compensatie – in de vorm van een vrije dag of een vergoeding – hangt af van de afspraken die in de cao of het personeelsreglement zijn gemaakt. Alleen als hier afspraken zijn gemaakt over compensatie voor een feestdag tijdens verlof, kan de werknemer hier aanspraak op maken.

Jaarurensysteem voorkomt verboden onderscheid

Maar in 2011 oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (2011-127) – nu het College voor de Rechten van de Mens – dat een organisatie verboden onderscheid maakte door parttime werknemers geen vergoeding toe te kennen voor feestdagen die op hun vrije dag vielen. Voor werknemers die verlof opnemen, zou zich hetzelfde probleem kunnen voordoen. Wilt u voorkomen dat u verboden onderscheid maakt, dan kunt u het jaarurensysteem invoeren. Hoe dit systeem werkt, kon u lezen in het bericht ‘Deeltijder recht op compensatie feestdagen’.