Concrete plannen voor uitbreiding zorgverlof

13 december 2013 | Door redactie

De regels voor het zorgverlof worden uitgebreid. Verlenen uw werknemers mantelzorg, dan kunnen zij straks ook zorgverlof opnemen als zij een zieke vriend of bekende verzorgen. Nu is dat alleen mogelijk voor de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. Daarnaast krijgen vaders recht op drie extra dagen onbetaald verlof bovenop de bestaande twee dagen kraamverlof.

Op 18 november 2013 vond de arbeid- en zorgtop plaats. Tijdens die bijeenkomst spraken partijen met elkaar over hoe werknemers hun werk makkelijker kunnen combineren met zorgtaken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten van deze bijeenkomst onlangs toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). In deze brief staan een aantal plannen om het zorgverlof uit te breiden.

Ook zorgverlof voor zieke vrienden en bekenden

Werknemers krijgen ook recht op zorgverlof voor de verzorging van een zieke vriend of bekende. Momenteel bestaat er alleen een wettelijk recht op zorgverlof voor de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. Het zorgverlof heeft straks dus betrekking op bijvoorbeeld een broer, buurvrouw of kleinkind.
Langdurend zorgverlof wordt beschikbaar voor alle noodzakelijke zorg. Deze vorm van verlof geldt nu alleen in het geval van een levensbedreigende ziekte.

Drie extra dagen onbetaald verlof voor kersverse vader

Vaders hebben nu recht op twee dagen kraamverlof. Dit verlof wordt uitgebreid met drie dagen, zodat uw werknemer feitelijk een week (vijf dagen) vrij kan nemen. Het kraamverlof van twee dagen is een vorm van betaald verlof. De drie extra dagen hoeft u niet door te betalen. Daar kunt u natuurlijk wel in het voordeel van de werknemer van afwijken. U kunt het verlof niet weigeren, maar uw werknemer is wel verplicht om de verlofopname twee maanden van tevoren aan u te melden.
De voorgestelde wijzigingen worden begin 2014 via een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.