Einde van de levensloopregeling in 2022

22 november 2012 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2022 komt de overgangsregeling voor de levensloop te vervallen. Van het tegoed dat een werknemer tot 31 december 2011 heeft gespaard, wordt slechts een deel belast. Dit blijkt uit een gewijzigd amendement op het Belastingplan 2013. De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met het Belastingplan en de amendementen.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet het Belastingplan 2013. U kon daarover meer lezen op onze themapagina over Prinsjesdag. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit plan en de Overige fiscale maatregelen 2013. Daarnaast is de Tweede Kamer nog akkoord gegaan met een aantal amendementen en moties. Eén van deze amendementen had betrekking op de levensloopregeling.
In het bericht ‘Overgangsrecht levensloop blijft nog’ heeft u eerder kunnen lezen dat voor substantiële spaarders de levensloopregeling voorlopig blijft bestaan. In een gewijzigd amendement op het Belastingplan 2013 staat dat werknemers die op 31 december 2011 een tegoed hadden van € 3.000 of meer tot en met 31 december 2021 kunnen blijven sparen in de levensloopregeling.

Slechts 80% van het levenslooptegoed belast

Deze substantiële spaarders mogen hun tegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan alleen verlof. Over dit bedrag bouwen zij sinds 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer op. Bij opname houden werknemers wel recht op de in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting. Een werknemer kan ervoor kiezen om zijn tegoed in 2013 in één keer op te nemen. De waarde van het bedrag dat een werknemer op 31 december 2011 had opgebouwd, wordt slechts voor 80% belast. Het meerdere – boven de waarde op 31 december 2011 – is wel volledig belast.
Voor werknemers die op 31 december 2011 een tegoed hadden van minder dan € 3.000, valt het tegoed op 1 januari 2013 vrij. Ook voor hen geldt dat het tegoed dat zij tot en met 31 december 2011 hadden opgebouwd, maar voor 80% wordt belast.