Extra verlof voor vader is ouderschapsverlof

16 december 2013 | Door redactie

Als het aan het kabinet ligt, krijgen vaders bij de geboorte van hun kind vijf dagen verlof. Het gaat dan om twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof. Een vader krijgt geen extra verlof, maar een voorschot op het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Dit blijkt uit de Kamerbrief naar aanleiding van de arbeid-en-zorgtop.

Op de arbeid-en-zorgtop die op 18 november  is georganiseerd en waarover u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Discussie over langer vaderschapsverlof’, is besproken wat ervoor nodig is om zorgtaken tussen mannen en vrouwen gelijker te verdelen, de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten en mantelzorgers te ontlasten. Vaders krijgen na de geboorte van hun kind het recht om een voorschot van drie dagen te nemen op hun ouderschapsverlof. Ze hebben dan in totaal vijf dagen verlof: twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof. Een werkgever kan de opname van dit verlof niet weigeren.

Nota van wijziging bij wetsvoorstel verlofregelingen

Naast de uitbreiding van verlof voor vaders wil het kabinet het langdurend zorgverlof aanpassen. Medewerkers moeten deze vorm van verlof flexibeler kunnen opnemen en ook kunnen gebruiken voor het verlenen van noodzakelijke zorg. Op dit moment kan een medewerker alleen langdurend zorgverlof opnemen om zorg te verlenen bij een levensbedreigende ziekte.
Deze punten worden begin 2014 verwerkt in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Meer kennis over wettelijke verlofmogelijkheden

Om mantelzorgers te ontlasten, start het kabinet volgend jaar een nieuw project Werk en mantelzorg. Via dit project moet er bij branches en individuele werkgevers meer bekendheid komen over de wettelijke verlofmogelijkheden en moeten goede praktijkvoorbeelden worden verspreid. Ook komt er eind dit jaar een plan van aanpak om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken.

Mantelzorger neemt vaak vrije dag op voor zorg

In 2012 waren er 220.000 zwaarbelaste mantelzorgers. Vaak zijn mantelzorgers al overbelast tegen de tijd dat ze voor hulp bij hun werkgever aankloppen. Bovendien is het algemene beeld dat van vrouwen sneller dan van mannen wordt geaccepteerd dat ze zich met zorgtaken bezighouden in plaats van met betaald werk.
De helft van de mantelzorgers neemt op dit moment reguliere vrije dagen op om mantelzorg te verlenen. Een kwart maakt afspraken met zijn werkgever. Dit zijn meestal mensen die voor hun partner zorgen of een volle baan hebben. Zo’n 7% is minder uren gaan werken in verband met zorgtaken en 3% is helemaal gestopt met werken.