Extreem noodweer opent werktijdverkorting

4 juli 2016 | Door redactie

Land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant en Limburg die de afgelopen tijd schade hebben geleden als gevolg van het extreme noodweer, kunnen gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling (WTV). De overheid compenseert het aantal minder gewerkte uren wat de getroffen organisaties helpt de schade iets beperken.

De werktijdverkortingsregeling (WTV) stelt werkgevers in staat om het aantal arbeidsuren van hun werknemers tijdelijk te verlagen. Zo kunnen ze de personeelskosten tijdelijk verlagen in een periode dat de organisatie niet of slechts gedeeltelijk kan opereren. Zo werd de werktijdverkorting ook van stal gehaald toen organisaties in de knel dreigende te raken als gevolg van de Russische boycot in 2014.

Voorwaarden voor de werktijdverkortingsregeling

Om gebruik te kunnen maken van de werktijdverkortingsregeling, krijgen werkgevers te maken met drie voorwaarden:

  • De organisatie is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • Het gaat om een vermindering van minstens 20% per week voor een periode van minimaal twee tot in totaal maximaal 24 weken.
  • De vergunning geldt maximaal zes weken en wordt maximaal drie maal verlengd. Er zijn dus meerdere aanvragen nodig om de WTV voor de maximale duur toe te passen.

Werknemers ontvangen voor het aantal verminderde uren een WW-uitkering van de overheid. De werknemers gaan er dus niet of slechts gedeeltelijk op achteruit in hun inkomen en voor werkgevers levert het een besparing op.

Extreem noodweer heeft veel schade aangericht

De werktijdverkortingsregeling is alleen toepasbaar bij bijzondere omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat daar nu sprake van is. Het extreme noodweer van de afgelopen tijd heeft in Noord-Brabant en Limburg behoorlijk huis gehouden en voor miljoenen euro’s aan schade aangericht. Zo zijn de daken van kassen volledig vernield door de grote hagelstenen en zorgde de hevige regenval voor fikse wateroverlast.
De gewijzigde calamiteitenregeling zou per 1 april 2016 de regeling werktijdverkorting vervangen. De ingangsdatum van de calamiteitenregeling is echter uitgesteld naar 1 oktober 2016. Bovendien is de calamiteitenregeling behoorlijk gewijzigd.