Fraude bij calamiteit: boete en uitsluiting

23 juni 2016 | Door redactie

Als een werkgever de regels voor het gebruikmaken van de calamiteitenregeling overtreedt, staan daar fikse straffen op. Hij kan dan niet alleen een boete tegemoetzien, maar wordt ook uitgesloten van het toekomstig gebruik van de regeling. Dat kan de organisatie veel geld kosten!

De calamiteitenregeling wordt op een aantal punten aangepast. Naast de mogelijkheid om de eigenrisicoperiode (tool) bij onwerkbaar weer te verkorten of verlengen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), is er ook een administratieve aanpassing: werkgevers moeten straks op elke dag dat er sprake is van onwerkbaar weer, dit melden bij UWV, óók als ze op die dag zelf nog het loon moeten doorbetalen. Deze dagmeldingen moeten onder de calamiteitenregeling uiterlijk twee uur ná de beoogde aanvang van de werkzaamheden bij UWV binnen zijn. Veel werkgevers dachten dat dit uiterlijk twee uur vóór de beoogde aanvang van de werkzaamheden zou moeten gebeuren, maar dat is niet het geval.

Fikse straffen op overtredingen

Vorig jaar bleek bij controles door Inspectie SZW dat veel werkgevers de regels voor vorstverlet en werktijdverkorting uit hun cao aan hun laars lapten. Ze meldden wel bij UWV dat er sprake was van onwerkbaar weer, maar lieten hun werknemers toch aan het werk gaan.
Onder de calamiteitenregeling wordt er streng opgetreden tegen zulke overtredingen. Werkgevers die betrapt worden op misbruik van de regeling, moeten alsnog het loon van de werknemers doorbetalen, krijgen een boete én worden uitgesloten van het toekomstig gebruik van de regeling.