Geen extra verlof voor oudere werknemer

20 augustus 2015 | Door redactie

Een werkgever die oudere werknemers extra verlof geeft vanwege hun leeftijd maakt een verboden onderscheid. Hij mag in het kader van duurzame inzetbaarheid wel andere maatregelen handhaven om oudere werknemers te ontzien. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens.

In de zaak ging het om een organisatie waarbij werknemers bij een leeftijd van 55 jaar niet meer verplicht waren om overwerk te doen of om consignatie- of ploegendiensten te draaien. Ze konden op financiële bescherming rekenen en vanaf 57 jaar kregen werknemers extra seniorenverlofdagen toebedeeld. Ten slotte waren er extra verlofuren voor werknemers van 40 jaar en ouder of na 20 jaar dienstverband.

Seniorenverlof maakt onderscheid op grond van leeftijd

Volgens het College werd er een direct onderscheid gemaakt op grond van leeftijd bij het verlof voor senioren; werknemers die jonger waren dan 57 jaar kwamen immers niet in aanmerking voor het verlof. Bij het extra verlof na 20 jaar dienstverband is volgens het College sprake van indirect leeftijdsonderscheid. Het zijn namelijk meestal de oudere werknemers die de meeste dienstjaren hebben opgebouwd.

Pakket maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

Als het extra verlof onderdeel is van een pakket met leeftijdsspecifieke maatregelen – waarover de werkgever en de medezeggenschap zich hebben gebogen – zal het College beoordelen of het totale pakket objectief gerechtvaardigd was. Is het geen onderdeel van een pakket, dan wordt de maatregel op zichzelf getoetst. De maatregelen dateerden uit de jaren ’70 en waren in dit geval dus niet opgesteld in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Seniorenverlof is geen noodzakelijk middel

Het College oordeelde dat het niet verplicht stellen van overwerk, consignatie- en ploegendiensten een preventief karakter had en daarom paste binnen een beleid voor duurzame inzetbaarheid. Het toekennen van extra verlof was echter niet goed afgewogen tegen andere mogelijke middelen en daarom was niet vast komen te staan dat het een noodzakelijk middel was om werknemers langer gezond door te laten werken. Het leeftijdsonderscheid was daarom verboden.
In het nieuwsartikel ‘Eén op drie werkgevers vervangt seniorendagen’ heeft u ook al kunnen lezen dat steeds meer werkgevers de seniorenregelingen vervangen.
College voor de Rechten van de Mens, 23 juli 2015, oordeel 2015-86