Het Suikerfeest sluit de ramadan af

Voor uw vastende medewerkers zit het er bijna op. Nog even en de ramadan loopt op zijn eind. Een feestelijke afsluiting in de vorm van het Suikerfeest luidt het einde van de vastenperiode in.

5 augustus 2013 | Door redactie

De dag waarop het Suikerfeest – ook wel Eid al-fitr genoemd – dit jaar plaatsvindt, is nog onzeker. Het einde van de ramadan is namelijk afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Het Suikerfeest zal plaatsvinden op donderdag 8 augustus of vrijdag 9 augustus 2013.

Suikerfeest is een belangrijk religieus feest

Voor moslims is het Suikerfeest één van de belangrijkste religieuze feesten in het jaar. Volgens de Nederlandse wet is het echter geen officiële feestdag. Wilt u weten of u medewerkers vrij zou moeten geven, dan moet u de cao er even op naslaan. Er zijn steeds meer cao’s waarin naast de christelijke feestdagen ook bepalingen voor medewerkers met een andere geloofsovertuiging zijn opgenomen. Zo kunnen medewerkers recht hebben op betaald of onbetaald verlof voor het Suikerfeest, of het recht om ‘hun’ feestdag te ruilen met een christelijke feestdag.

Honoreer verlofaanvragen voor het Suikerfeest

Ook zijn er cao’s waarin een zogenoemde ‘diversiteitsdag’ is opgenomen. Deze extra dag voor bijzonder verlof kunt u op een feestdag naar keuze gebruiken, bijvoorbeeld op Goede Vrijdag, voor het hindoeïstische Lichtjesfeest, het joodse Chanoeka of het islamitische Suikerfeest.
Is er niets in de cao of arbeidsvoorwaarden geregeld, dan zullen uw medewerkers voor het Suikerfeest (of de dag erna) een vakantiedag moeten opnemen. Vanuit goed werkgeverschap kunt u zo’n verzoek het beste honoreren. Alleen als de bedrijfsvoering door de afwezigheid van de medewerker in het gedrang komt, kunt u de vrije dag weigeren vanwege zwaarwegende reden. Meer over de ramadan heeft u kunnen lezen in het bericht ‘De ramadan is dit jaar extra zwaar’ en ‘De ramadan begint dinsdag 9 juli’. MT Rendement is benieuwd in hoeverre u rekening houdt met vastende medewerkers op de werkvloer. Geef uw mening in de poll hiernaast.