Het verschil tussen geboorte- en ouderschapsverlof

7 september 2022 | Door redactie

Naast het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof hebben medewerkers ook recht op geboorteverlof en ouderschapsverlof. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof gelden alleen voor zwangere medewerksters, maar na de geboorte hebben partners ook recht op verlof. Wanneer en voor wie geldt welk verlof?

Een zwangere medewerkster heeft recht op zes weken zwangerschapsverlof en minimaal tien weken bevallingsverlof. Uiterlijk vier weken voor de dag van de uitgerekende bevallingsdatum gaat de medewerkster met verlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het totale verlof is altijd 16 weken. Mocht het kindje na de uitgerekende bevallingsdatum geboren worden, dan duurt het verlof langer dan 16 weken. Mocht het kindje te vroeg geboren worden, dan worden de overgebleven dagen van het zwangerschapsverlof opgeteld bij het bevallingsverlof.

Geboorteverlof voor partners

Sinds 1 januari 2019 hebben partners na de geboorte van hun kind recht op één week betaald geboorteverlof. Het geboorteverlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd, moet binnen vier weken opgenomen worden. Is het kind op of na 1 juli 2020 geboren, dan is het ook mogelijk om vijf weken aanvullend geboorteverlof (artikel) op te nemen. Tijdens dit verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van UWV. Soms vult de werkgever dit nog wel aan. Partners moeten het aanvullend verlof binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. Het eerste geboorteverlof moet al opgenomen zijn.

Betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen, hebben medewerkers, vader én moeder, sinds 2 augustus 2022 in het eerste jaar na de geboorte van hun kind recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof (artikel). UWV betaalt 70% van het dagloon, tot een maximum van 70% van het maximumdagloon. Leidinggevenden vragen de uitkering aan nadat de medewerker het ouderschapsverlof heeft aangevraagd (tool) en het verlof is toegekend.

Kind jonger dan 1 jaar

Medewerkers die voor 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen – dat op die datum jonger is dan 1 jaar – hebben ook recht op het betaald ouderschapsverlof. De medewerker moet op dat moment in dienst zijn en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Daarnaast blijft het zo dat ouders tot de 8e verjaardag van hun kind maximaal 17 weken onbetaald ouderschapsverlof kunnen opnemen.