Hoe zou u met MH17-nabestaanden omgaan?

16 februari 2015 | Door redactie

Als een werknemer iemand uit zijn naaste omgeving verliest, zal hij tijd nodig hebben om dit verlies te verwerken. Het is dan de vraag hoe u hiermee om kunt gaan. Welke regels gelden bij overlijden en rouwverwerking? En hoe kunt u de werknemer helpen?

Sommige werknemers die een naaste zijn verloren door de vliegtuigramp met MH17 ervaren bij hun rouwverwerking problemen met hun werkgever. Slachtofferhulp Nederland is daarom onlangs begonnen met het verzamelen van klachten hierover. Hoewel een calamiteit als MH17 gelukkig niet dagelijks voorkomt, is het voor u wel belangrijk om te weten wat u moet en zou kunnen doen als een naaste van een werknemer overlijdt. In de wet is hier namelijk weinig voor geregeld.

Geen wettelijke regelingen voor periode na overlijden

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is bepaald dat een werknemer calamiteitenverlof kan opnemen voor het overlijden en de lijkbezorging van één van zijn huisgenoten of één van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (bijvoorbeeld ouder of kind) en in de tweede graad van de zijlijn (broer of zus). Hij behoudt hierbij het recht op loon. Als het nodig is, kan dit verlof een paar dagen duren.
Voor de periode na het overlijden bestaan echter geen wettelijke bepalingen. Daarom is er in een deel van de cao’s als bijzonder verlofregeling een mogelijkheid tot rouwverlof opgenomen, waardoor een werknemer bijvoorbeeld tien dagen extra verlof krijgt. Daarnaast kunt u voor rouwverwerking regels opnemen in uw personeelsreglement.

Vraag voor rouwverwerking eventueel hulp aan arbodienst

In de praktijk blijken werknemers zich vaak ziek te melden na een overlijdensgeval, omdat zij niet in staat zijn om te werken. Gaan zij eenmaal weer aan de slag, dan kan het rouwproces nog lang voortduren. Bied de werknemer daarom ondersteuning aan. Blijf hiervoor in gesprek met de werknemer en bekijk wat er mogelijk is qua werkzaamheden. Rouwverwerking heeft tijd nodig. Het helpt niet als u onbegrip toont of u zich niet flexibel opstelt. Schakel zo nodig een bedrijfsmaatschappelijk werker in via uw arbodienst.