Inclusieve werkgever heeft verlofregeling voor transgenders

Transgender-werknemers die bij Ikea werken en een operatie willen ondergaan om van geslacht te veranderen, krijgen hiervoor betaald verlof. Op die manier wil het bedrijf voorkomen dat deze werknemers zich gedurende het traject moeten ziekmelden of bijzonder verlof moeten opnemen.

2 november 2021 | Door redactie

Werkgevers die inclusief willen zijn, kunnen overwegen dezelfde maatregel te nemen als Ikea. Dit bedrijf kondigde aan om transgender-werknemers die van geslacht willen veranderen, betaald verlof te geven voor de operaties en behandelingen die zij moeten ondergaan. Deze werknemers hebben door het traject dat ze moeten doorlopen, meer kans op het ontwikkelen van psychische en lichamelijke gezondheidsklachten. Door deze regeling hoeven werknemers zich niet ziek te melden of bijzonder verlof (tool) op te nemen voor behandelingen die samenhangen met de geslachtsveranderende operatie. Deze kunnen zowel medisch als niet-medisch zijn en maken onderdeel uit van een intensief en langdurig traject, dat enkele jaren in beslag kan nemen. De lichamelijke en psychische belasting hiervan is groot. Bij het woonwarenhuis krijgen transgender-werknemers tien jaar lang recht op 24 weken betaald verlof.

Aparte verlofregeling voor groepen werknemers

Deze zogenoemde transitiezorg zou volgens Transgender Netwerk Nederland landelijk ingevoerd moeten worden. Het voorkomt dat transgender-medewerkers zich vaak ziek moeten melden of zich gedwongen voelen dat te doen, omdat ze veel afspraken hebben met behandelaars. Ook kunnen ze tijdelijk minder belastbaar zijn vanwege lichamelijke en psychische klachten. Het risico op baanverlies neemt hierdoor toe. Daardoor staat hun positie op de arbeidsmarkt onder druk en is de werkloosheid onder transgenders relatief hoog. Nu is het nog zo dat er maar mondjesmaat voorzieningen zijn voor deze groep werknemers; organisaties beslissen zelf of ze transitiezorg willen opnemen in hun arbeidsvoorwaarden en voor bepaalde groepen werknemers een aparte verlofregeling willen opnemen. Wel is het zo dat Netwerk Regenboog FNV werk maakt van het afsluiten van inclusieve cao’s.

Inclusiviteit goed voor werkplezier

Het aanbieden van transitiezorg past in de trend om inclusieve cao’s af te sluiten. Daarin staan regelingen die ervoor moeten zorgen dat verschillen tussen werknemers geen belemmering vormen om te werken, aan het werk te blijven en met plezier te werken. Anders zijn mag geen obstakel vormen of de werknemer in een nadelige positie plaatsen. Het doel is dat elke werknemer zich thuis moet voelen in de organisatie. Transgenders zijn niet de enige groep werknemers die baat kunnen hebben bij aparte regelingen. Eerder al sloten CNV, FNV en De Unie een cao waarin een inclusieve afspraak over geboorteverlof is opgenomen.  Daarin is geregeld dat ook niet-biologische ouders in meeroudergezinnen of zogenaamde regenbooggezinnen een week betaald verlof krijgen bij de geboorte van hun kind. Door het bevorderen van inclusiviteit neemt het risico van verzuim af en neemt het werkplezier toe.

Bijlagen bij dit bericht