Informeer mantelzorgers over verlofregelingen

5 juni 2013 | Door redactie

De combinatie werk en privé is voor veel werknemers op zijn zachtst gezegd een uitdaging. De combinatie werk en zorg levert doorgaans dan ook echte hoofdbrekens op. Zo’n 80% van de zogenoemde werkende mantelzorgers loopt tegen problemen aan bij het combineren van het werk en de zorgtaken. De helft van alle werkende mantelzorgers raakt dan ook vroeg of laat overbelast. In zo’n geval is verzuim bijna onvermijdelijk.

Mantelzorgers kunnen gebruikmaken van verschillende verlofregelingen zoals kortdurend en langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof om de zorg voor hun dierbare en het werk beter met elkaar te combineren. Uit een enquête van de CNV Dienstenbond blijkt echter dat de helft van het aantal werkende mantelzorgers niet bekend is met wettelijke verlofregelingen. Een derde van hen is er wel bekend mee, maar heeft er nog nooit gebruik van gemaakt.                              

Steeds meer mantelzorgers door vergrijzing

Mantelzorg zal de komende jaren als gevolg van de vergrijzing steeds meer voorkomen. U zult dus steeds vaker te maken krijgen met werknemers die naast hun werk nog de nodige uren aan intensieve zorg verlenen. Om te voorkomen dat deze werknemers binnen de kortste keren overbelast raken en ziek thuis zitten, is het belangrijk om in overleg tot een werkbare situatie te komen. Het is dus belangrijk dat de mantelzorgers goed op de hoogte zijn van de verlofregelingen die ze kunnen benutten. Daarnaast kan de werkgever de mantelzorger tegemoetkomen met flexibele werktijden, de mogelijkheid (tijdelijk) minder uren te werken en de medewerker (tijdelijk) minder of andere taken en verantwoordelijkheden te geven.

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg

Mantelzorg houdt in dat iemand langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De mantelzorger heeft dus een persoonlijke relatie met degene die zorg nodig heeft. Bovendien gaat het om langdurige en intensieve zorg. U moet dan denken aan minimaal acht uur per week of langer dan drie maanden. Vaak duurt mantelzorg nog langer en is het intensiever. Mantelzorgers kiezen niet voor de zorgtaken. Het overkomt hen als het ware doordat een dierbare hulp nodig blijkt te hebben.