Ingangsdatum meerlingverlof nog onbekend

26 januari 2015 | Door redactie

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels voor zwangerschapsverlof bij een meerlingzwangerschap in werking treden. De ingangsdatum voor de uitbreiding van het zwangerschapsverlof voor werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling wordt namelijk bij Koninklijk Besluit bepaald.

De enige maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvan de ingangsdatum nog niet bekend is, is de uitbreiding van het zwangerschapsverlof voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling. Hun zwangerschapsverlof gaat na de inwerkingtreding van de nieuwe regels vier weken eerder in, dus tussen de 30e en 32e week in plaats van tussen de 34e en 36e week van de zwangerschap. Deze eerdere ingangsdatum gaat niet ten koste van de lengte van hun bevallingsverlof.
Dit onderdeel treedt via een afzonderlijk Koninklijk Besluit in werking. Dat is nodig omdat UWV tijd nodig heeft om de werkprocessen af te stemmen op de nieuwe regelgeving.

Grootste deel van nieuwe regels al in werking getreden

In het bericht 'Nieuwe verlofregels goedgekeurd door Kamer' kon u al lezen welke wijzigingen de Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden allemaal met zich meebrengt. De meeste wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2015. Twee maatregelen worden per 1 juli 2015 van kracht. Dat zijn de uitbreiding van de personenkring voor kortdurend en langdurend zorgverlof en de mogelijkheid om langdurend zorgverlof te kunnen opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid (en dus niet alleen in verband met een levensbedreigende ziekte).