Kraamverlofsoap gaat door: wetsvoorstel toch uitgesteld

30 juni 2017 | Door redactie

Vorige week besloot de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof weer te behandelen. Gisteren zag een meerderheid in de Kamer alsnog van dit besluit af.

Voordat de Tweede Kamer zou debatteren over het kraamverlofwetsvoorstel, meldden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat zij de nieuwe regels voor het kraamverlof mee willen nemen in de formatiegesprekken voor het nieuwe kabinet. Door hun meerderheid in de Tweede Kamer konden ze vervolgens uitstel van de behandeling afdwingen. Als het aan de formatiepartijen ligt, komt de uitbreiding van het kraamverlof pas weer onder een nieuw kabinet in de Tweede Kamer ter sprake. De kans op een langer kraamverlof (tool) per 2019 is daardoor klein.

Formatiepartijen denken verschillend over kraamverlof

Een besluit tot uitstel staat echter niet vast, zo bleek ook vorige week. De Tweede Kamer besloot toen op initiatief van de PvdA om de controversieelverklaring van het wetsvoorstel in te trekken en er weer mee aan de slag te gaan. Het is niet uit te sluiten dat dit op termijn opnieuw gebeurt, bijvoorbeeld als de huidige formatiepartijen er (over dit onderwerp) niet uitkomen. CDA, D66 en ChristenUnie willen allen een grotere uitbreiding van het kraamverlof dan in het huidige wetsvoorstel is opgenomen. VVD vindt daarentegen een langere duur van het vaderschapsverlof niet nodig.

Voortgang Europees voorstel voor langer vaderschapsverlof

Naast het Nederlandse wetsvoorstel is er ook een Europees voorstel voor het vaderschapsverlof. Werknemers in de Europese Unie (EU) moeten recht krijgen op minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof. De Tweede Kamer heeft hier deze week officieel bezwaar tegen aangetekend, maar vindt hierin weinig steun bij andere EU-landen. De behandeling van dit voorstel gaat daarom door. Het Europese plan bevat ook regels voor betaald ouderschapsverlof en zorgverlof (tool).