Meer kraamverlof voor vaders en partners

16 januari 2015 | Door redactie

Als de partner van uw werknemer bevalt, heeft de werknemer niet alleen recht op twee dagen kraamverlof. Sinds 1 januari 2015 mag hij namelijk ook aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Die drie extra dagen hoeft u hem echter niet uit te betalen.

Op 1 januari 2015 is de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking getreden. Eén van de maatregelen uit deze wet is dat uw werknemer zijn ouderschapsverlof nu flexibel kan opnemen. Het is hierdoor voor uw werknemers makkelijker om bijvoorbeeld een deel van het ouderschapsverlof al direct na de bevalling op te nemen en een ander deel van het ouderschapsverlof in een later stadium.

U mag drie dagen ouderschapsverlof niet weigeren

Wil uw werknemer drie dagen ouderschapsverlof opnemen binnen vier weken nadat het kind thuis is (na de bevalling), dan mag u dit niet weigeren. Deze drie dagen worden ook wel vaderschaps- of partnerverlof genoemd. Voor ouderschapsverlof geldt natuurlijk dat u dit sowieso niet mag weigeren, maar u kan wel de spreiding van het verlof weigeren. Wil uw werknemer meer dan drie dagen ouderschapsverlof opnemen binnen vier weken nadat het kind thuis is, dan mag u dit dus wel weigeren. Hij moet hiervoor dan wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben en uw werknemer behoudt het recht om het ouderschapsverlof op een ander moment op te nemen.

Kraamverlof betaald, ouderschapsverlof onbetaald

De twee dagen kraamverlof zijn in principe betaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar ook hierover kunnen andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement. Dit geldt ook voor de drie dagen ouderschapsverlof die de werknemer aansluitend aan het kraamverlof kan opnemen.